tel.:+421 948 357 570

Postup vytvorenia zelenej strechy

Postup vytvorenia zelenej strechy
8. júla 2022 Marcela Surová

Vegetačné strechy s hydrofilnou minerálnou vlnou ISOVER majú výrazne menšie nároky na statické vlastnosti, než konvenčné skladby striech so substrátmi. Pre svoju veľmi nízku hmotnosť je možné realizovať vegetačnú strechu aj pri rekonštrukciách, kde hlavným limitujúcim prvkom sú existujúce dimenzie nosnej konštrukcie. 

Vytvorenie zelenej strechy s produktami Isover

Pre vytvorenie vegetečnej, zelenej strechy sa používa hydrofilná minerálna vlna ISOVER, ktorá slúži ako čiastočná náhrada substrátu, rastliny sa do nej môžu bez problému zakoreniť. Zároveň slúži ako drenážna a hydroakumulačnú vrstva. Pri ozelenení plochých striech je možné dosky z hydrofilnej vlny vrstviť na seba a pri prekladaní s 50 mm substrátu zaistiť vyššiu hydroakumuláciu. Týmto je možné vytvárať dynamickú profiláciu povrchu, bez toho aby došlo k výraznému preťaženiu nosnej konštrukcie, ako sa to môže stať u čisto substrátových riešení.

Názov produktu
Hrúbka Šírka Dĺžka
Hmotnosť (kg/m³)
ISOVER Flora
50 1000
600
80
ISOVER Flora
100 1000
6000
76
ISOVER INTENSE
50
1000
600 120

ISOVER FLORA

Substrátové dosky z hydrofilnej minerálnej vlny plne alebo čiastočne nahrádzajú zeminu v konštrukciách vegetačných, zelených striech. Sú ľahké a vzdušné, okrem ozeleňovania novostavieb sú vhodné aj pre rekonštrukcie. Majú výbornú vodopriepustnosť, takže je možné ich použitie aj v zjednodušených extenzívnych skladbách, kde odvádzajú prebytočnú dažďovú vodu v celom objeme. Určité množstvo vody však v doskách vždy zostáva, takže strešné rastliny môžu v substrátových doskách ISOVER FLORA spoľahlivo vegetovať aj v období bez prirodzenej dažďovej zálievky.
V prípade kombinácie so substrátom sa používajú ako spodná vrstva vegetačného súvrstvia pri budovaní zelených striech. V polointenzívnych systémoch alebo tam, kde je očakávaná zvýšená prevádzka na streche, je vhodné dosky FLORA doplniť spevňujúcou vrstvou ISOVER INTENSE.

ISOVER INTENSE

Spevnené substrátové dosky z hydrofilnej vlny sa používajú ako vystužujúca vrstva na panely ISOVER FLORA v miestach zvýšenej prevádzky zelenej strechy. Vďaka ich výbornej hydroakumulácii a vysokej pevnosti v tlaku sú tieto substrátové dosky z hydrofilnej vlny vhodné aj ako spodná vrstva vegetačného súvrstvia so substrátom.

Ako postupovať pri realizácií vegetačnej, zelenej strechy

Skôr ako sa rozhodnete pre zelenú strechu, prekonzultujte váš zámer so statikom. Musí prerátať únosnosť existujúcej strechy, respektíve pri novostavbe správne navrhnúť jej zaťaženie. V našom prípade plochá strecha nad zimnou záhradou bola navrhnutá ako nepochôdzna, extenzívna, na zaťaženie vegetačný súvrstvím o hmotnosti cca 120 kg/m2.

Tepelná izolácia strechy sa zrealizovala pred našim príchodom aj s vyspádovaním a bola ukončená hydroizoláciou proti prerastaniu koreňov na báze PVC.

Pred začatím prác odstráňte zo strechy nečistotu, vodu a presvedčte sa, či je dostatočne vyspádovaná, či máte vhodný nadstavec a ukončenie vpuste a či nie je poškodená hydroizolácia.

Náradie na vytvorenie zelej strechy:

 • Meter
 • Orezavací výsuvný nôž
 • Nôž na izoláciu
 • Nožnice na plech, alebo uhlovú brúsku
 • Vedro
 • Lopatu
 • Hrable
 • Ochranné pracovné prostriedky

Materiál potrebný na realizáciu zelenej strechy:

 • Geotextília 300 g/m2
 • Nerezový dilatačný profil + spojovacie kusy
 • Riečne kamenivo frakcia 16/32
 • Drenážna fólia PLATON DE 25
 • Hydrofilná izolácia ISOVER Flora hrúbky 50 mm
 • Minerálny substrát
 • Rozchodníkové koberce
 • Revízna šachta pre strešnú vpusť

Postup ako vytvoriť zelenú, vegetačnú plochú strechu

Strechu si dôkladne rozmerajte, ušetrite si prácu pri rezaní izolácie a drenážnej fólie. V prvom kroku položíme pásy geotextílie s dostatočným presahom, asi 100 mm.

1.Položenie pásov geotextílie s dostatočným presahom

Geotextília plošnej hmotnosti 300 g/m2 bude chrániť hydroizolačnú fóliu pred mechanickým poškodením. Pri realizácii intenzívnej vegetačnej strechy je potrebné použiť geotextíliou s vyššou plošnou hmotnosťou.

2. Rozmiestenie dilatačných nerezových profilov

Druhý dôležitý krok pri ozeleňovaní plochej strechy je rozmiestnenie dilatačných nerezových profilov, podľa vopred pripraveného plánu. Úpravu profilu do požadovaného tvaru a potrebnej dĺžky odporúčame realizovať mimo strechy, aby nedošlo k poškodeniu hydroizolácie.

3. Stabilizovanie dilatačných nerezových profilov pri ozelenení strechy

Rozmiestnené diletačné profily zastabilizujeme štrkom. Časť štrku prihrnieme k dilatačnej lište, časť k atike. V miestach, kde bude rozsypaný štrk odporúčame položiť geotextíliu v dvoch vrstvách. Pásy pod štrkový zásyp si môžeme pripraviť dopredu. Narežte ich v dostatočnej šírke. Na jednej strane sa zasunú pod ohyb na profilovanej lište, na druhej strane môžu mierne presahovať cez atiku. Prebytočný presah sa po dosypaní štrku na potrebnú výšku zreže. Buďte trpezliví, po úspešnom zvládnutí týchto činností, bude realizácia zelenej strechy rýchla.

4. Správne položenie drenážnej fólie

Do vymedzeného priestoru medzi profily položíme na geotextíliu drenážnu fóliu, s presahom dvoch kalíškov, pri krajoch upravíme do požadovaného rozmeru.

5. Uloženie substrátových dosiek pre vytvorenie zelenej strechy

Hydrofilnú vlnu ISOVER Flora rozložíme s odsadením ½ dosky. Minerálny substrát v hrúbke 20 – 30 mm rovnomerne rozmiestnime na izoláciu.

6. Položenie zelených kobercov pre vytvorenie vegetačnej strechy

Finálnu vrstvu – rozchodníkové koberce rozrolujeme a konce navzájom zapracujeme. Po okrajoch doplníme riečny štrk do potrebnej výšky.

7. Hotová zelená, vegetačná strecha

Jednotlivé vrstvy vegetačnej zelenej strechy.

Ako sa starať o zelenú vegetačnú strechu na streche domu

Po realizácii tohto postupu zelenú strechu poriadne polejeme. Hydrofilná vlna ISOVER Flora dokáže absorbovať až 90% vody. Nezabudnite, takto zrealizovanú vegetačnú strechu je potrebné zo začiatku pravidelne intenzívne zalievať.

Po zakorenení rastlín už zalievanie nie je potrebné, keďže tento konkrétny typ vegetačnej strechy je úsporný, ide o extenzívnu zelenú strechu, je teda bez údržbová. Strechu stačí 2x do roka skontrolovať, zbaviť nežiadúcich nánosov, poprípade doplniť živiny v podobe hnojiva.

Výber rastlín pre zelené vegetačné strechy

Výber rastlín pre výsadbu vegetačných striech by mal byť vyvážený podľa toho, čo sa páči investorovi a čo je možné na streche vôbec zasadiť. Výber rastlín odporúčame konzultovať so záhradníkom, ktorý má skúsenosti s výsadbou na zelenej streche.

Koncept zelenej strechy bol použitý aj pri projekte Zeleného átria. Táto zelená stavba je prvým pasívnym certifikovaným bytovým domom na Slovensku.


 

Všetky informácie ohľadom tohto aplikačného postupu nájdete TU. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať .

0 Comments

Leave a reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*