tel.:+421 948 357 570

Kontakt

SLOSMAT, s. r. o.

Cestárska 12
010 01 Žilina
IČO: 31 568 840
DIČ: 2020449233
IČ DPH: SK2020449233
Obchodný register: www.orsr.sk

Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2622150723/1100
IBAN: SK89 1100 000­0 0026 2215 0­723
BIC (SWIFT): TATRSKBX

VÚB, a.s., číslo účtu: 2427252257/0200
IBAN: SK34 0200 000­0 0024 2725 2­257
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Napíšte nám

 

Právne vzťahy v rámci obchodného styku založené medzi spoločnosťou SLOSMAT, s. r. o., Cestárska 12, 010 01 Žilina, IČO: 31568840 ako predávajúcim a kupujúcim, s výnimkou kupujúceho – fyzickej osoby, ktorá je spotrebiteľom, sa od 1. januára 2021 riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami uverejnenými na www.avop.sk.