tel.:+421 948 357 570

Kontakt

SLOSMAT, s. r. o.

Cestárska 12
010 01 Žilina
IČO: 31 568 840
DIČ: 2020449233
IČ DPH: SK2020449233
Obchodný register: www.orsr.sk

Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2622150723/1100
IBAN: SK89 1100 000­0 0026 2215 0­723
BIC (SWIFT): TATRSKBX

VÚB, a.s., číslo účtu: 2427252257/0200
IBAN: SK34 0200 000­0 0024 2725 2­257
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Napíšte nám