tel.:+421 948 357 570

Sadrokartónové systémy

Suchá výstavba je stavebný proces, pri ktorom základným spevňujúcim procesom nie je chemické naviazanie stavebného prvku na lepidlo (murivo + malta), ale plošný stavebný prvok (doska) mechanicky upevnený na podkonštrukciu (spojovacím materiálom).

Suchá výstavba je vďaka svojej podstate rýchlejším procesom, ktorý nevyžaduje dlhé technologické prestávky. Zaťaženie stavby novou konštrukciou je oproti klasickým technológiám minimálne. Suchou cestou možno vytvárať aj rôzne abstraktné tvary prípadne využiť prvky suchej výstavby na vylepšenie existujúcej hrubej stavby (vnútorné zateplenie, suchá omietka, obytné podkrovie, inštalačná priečka a pod.)

Výhody

  • rýchlosť výstavby (napríklad výstavba priečky z tehly trvá 7 dní oproti 1,5 dňu pri priečke zo sadrokartónu),
  • jednoduchý technologický postup (skladačka pre dospelých),
  • priestorová a tvarová flexibilita,
  • nízke zaťaženie pôvodných konštrukcií v porovnaní s klasickými technológiami,
  • lepšie akustické a tepelnotechnické vlastnosti,
  • požiarna odolnosť.

Nevýhody

  • potreba presnejšieho a podrobnejšieho plánovania (umiestnenie ťažkých bremien, revízne otvory a pod.),
  • vyššia náročnosť na kvalitu práce.