tel.:+421 948 357 570

Tekuté hydroizolácie

Návrh a výber spoľahlivej hydroizolácie je veľmi dôležitý, stavitelia rodinných domov by ho nemali zanedbávať.

Na zhotovenie hydroizolácie základových konštrukcií, balkónov, terás, pivničných priestorov a oporných múrov proti presakujúcej alebo tlakovej vode, ale aj na izolovanie stavieb proti prenikaniu radónu, sú veľmi vhodné fólie na báze mäkčeného PVC. Okrem izolačných fólií na báze mäkčeného PVC alebo asfaltovaných pásov sú na izolovanie proti presakujúcej a tlakovej vode či radónu vhodné aj tekuté hydroizolácie na báze cementu. Vďaka svojmu zloženiu nestekajú ani zo zvislých stien.

Výhody tekutých hydroizolačných náterov, akými sú aplikácia za studena a bez škár, väčšia efektivita či možnosť jednoducho izolovať členité plochy, platia aj pri izolácii spodnej stavby pod úrovňou terénu.