tel.:+421 948 357 570

Hydroizolácie

Asfaltové a bitumenové pásy

Izolácia základov domu je nesmierne dôležitá. Šetriť na hydroizolácii sa nevypláca. Odstránenie porúch je veľmi nákladné a suma mnohokrát prevyšuje tú, ktorú ste vynaložili na začiatku. Niekedy je oprava chýb dokonca nemožná. K izolácií spodnej stavby sa totiž spätne tak ľahko nedostanete. Pokiaľ ide o izolovanie spodnej stavby, máte na výber voľne pokladané plastové fólie alebo systémy s asfaltovými pásmi. Kvalitné asfaltové izolácie majú dvojnásobnú hrúbku oproti fóliovým izoláciám a riziko mechanického poškodenia izolácie v priebehu výstavby je mnohonásobne nižšie.

Viac informácií

Hydroizolačné fólie

Hydroizolačné fólie sa uplatňujú ako hydroizolácia v skladbách strešných konštrukcií, na izoláciu spodnej stavby, ale aj ako hydroizolácia bazénov a jazierok. Hydroizolačné fólie sa môžu deliť podľa svojej materiálovej bázy, druhu výstužnej vložky a tiež podľa spôsobu ich stabilizácie. Strešné fólie z mäkčeného PVC sú obvykle laminované z viacerých primárnych fólií. Do fólií je zavalcovaná výstužná vložka (polyesterová vložka, vložka zo sklenených vlákien, a pod.) alebo sú fólie nevystužené (podľa použitia a spôsobu upevňovania). Materiál fólií, ktoré sa používajú v skladbách striech je upravený tak, aby fólia odolávala UV žiareniu.

Viac informácií

Tekuté hydroizolácie

Na zhotovenie hydroizolácie základových konštrukcií, balkónov, terás a lodžií, pivničných priestorov a oporných múrov proti presakujúcej alebo tlakovej vode, ale aj na izolovanie stavieb proti prenikaniu radónu sú vhodné fólie na báze mäkčeného PVC. Ich výhodou je tvárnosť fólie, ktorá umožňuje spoľahlivú izoláciu jednoduchých, ako aj náročnejších detailov, akými sú napr. priestupy potrubí, výstuže, kúty nárožia atď.

Viac informácií