tel.:+421 948 357 570

Hrubá stavba

Hrubou stavbou sa obyčajne rozumie realizácia:

  • všetkých nosných aj nenosných zvislých konštrukcií (bez finálnej povrchovej úpravy),
  • vodorovných nosných konštrukcií (bez finálnej povrchovej úpravy),
  • vrstiev strešného plášťa vrátane strešnej krytiny.

Štandardne sem patrí aj hydroizolácia základov a zateplenie základovej konštrukcie.

Do hrubej stavby je potrebné zahrnúť aj stavbu komína a realizáciu technických inštalácií (technického zariadenia budov). Predovšetkým technické zariadenie budovy je v rámci hrubej stavby dôležité, pretože musí byť realizované ešte pred finálnymi úpravami podláh, stien a stropov.

Betónové prvky

Betónové výrobky sú kvalitným stavebným materiálom, ktorý ponúka ucelený systém hrubej stavby. Betón, ako univerzálny stavebný materiál dovoľuje vďaka svojim vlastnostiam ako je pevnosť, nosnosť, odolnosť a bezúdržbovosť tvarovať rôzne betónové výrobky ako betónové tvárnice, betónové stropné systémy a iné prefabrikáty. Ponúkajú vysoký štandard materiálu, mimoriadnu stabilitu a odolnosť, ľahkú manipuláciu a spracovanie.

Viac informácií

Murovací materiál a spojivá

Pri výbere vhodného stavebného materiálu je potrebné vziať do úvahy viacero faktorov. Pre kvalitný stavebný materiál sú dôležité jeho tepelnotechnické parametre, statická stabilita, zvukovoizolačné a tepelnoizolačné vlastnosti. V neposlednom rade aj životnosť a nesmú samozrejme pôsobiť škodlivo na ľudské zdravie. Všetky tieto faktory vytvárajú optimálne vnútorné prostredie a ovplyvňujú spotrebu energie. Od správneho výberu stavebného materiálu závisí nielen rýchlosť výstavby, ale aj životnosť stavby.

Viac informácií

Oceľové prvky

Kari siete a betonárske tyče sú primárne určené pre armovanie betónu, respektíve na výrobu železobetónu. Kari siete slúžia na armovanie (vystuženie) základových dosiek, betónových podláh, keramických stropov, podlahového vykurovania a ďalších nosných aj nenosných súčastí stavieb. Bežné kari siete sa skladajú z drôtov s priemerom 4, 5, 6 a 8 mm. Betonárske tyče sú určené pre armovanie betónu – na výrobu železobetónu. Tyče je ďalej možné použiť na vystuženie keramických stropov, vystuženie nosných aj nenosných súčastí stavieb, murovaných plotov alebo plotových stien.

Viac informácií

Malty a lepidlá

Pre dosiahnutie optimálneho výsledku je kľúčová voľba vhodného lepidla. Rozhodnutie vždy závisí od kvality podkladu, podmienok použitia, ale aj druhu a veľkosti obkladu. A samozrejme – všetky lepidlá pre obklady a dlažby musia spĺňať parametre európskych technických noriem. Prácu na stavbe nám urýchľujú hotové maltové zmesi. Zmiešaním týchto zmesí s vodou podľa pomeru uvedeného na obale dosiahneme rýchlo a kvalitnú hmotu, s ktorou môžme ihneď pracovať.

Odpadový systém

Každá domácnosť produkuje množstvo splaškových vôd, ktoré vznikajú počas každodenných bežných činností. Či už ide o splašky z toaliet, umývadiel, vaní, sprchových kútov, umývačiek riadu, drezov alebo práčok, všetky ich treba z domácnosti odviesť a zlikvidovať v súlade s platnou legislatívou. Kvalitná kanalizácia je preto nevyhnutnou podmienkou spokojného života v obytnom dome – bez zbytočného obťažovania pachmi, zvukmi, prípadne bez zdravotného ohrozenia.

Viac informácií

Drenáže a odvodnenie

Novostavba by už v súčasnosti mala disponovať aj drenážou, ale staršie stavby také štandardy ešte nemali, a preto sa po rokoch môžu objaviť problémy s vlhkosťou. V prvom rade je dôležité určiť príčinu vlhnutia stavby, aby ste na riešenie použili správny postup. Vlhnutie môže byť spôsobené deravými odkvapmi, poruchou vodoinštalácie alebo kanalizácie alebo dokonca novým výskytom vodného zdroja.

  • Nopové fólie
  • Drenážne rúry
  • Odvodňovacie prvky
  • Geotextílie

Komínové systémy

Výstavba komína si vyžaduje precíznosť. Komínové teleso musí spĺňať požiadavky požiarnej odolnosti a musí sa postarať o bezpečné a pohodlné bývanie. Na stavbu komína teda treba myslieť už od začiatku výstavby. Vložkový komín sa skladá z tvárnice, tepelnej izolácie a samotnej vložky. Každý komín sa dodáva podľa presnej potreby zákazníka. Tomu sú prispôsobené aj jednotlivé vložky. Rozdielna môže byť vložka pre krb, pre plynový kotol, kotol na tuhé palivo či prieduch.

Viac informácií