tel.:+421 948 357 570

Najčastejšie problémy plochých striech

Najčastejšie problémy plochých striech
30. novembra 2020 Marcela Surová

Ploché strechy sú v dnešnej dobe úplne bežnou záležitosťou. Práve vďaka novým technológiám a materiálom sa dokázala zrušiť povera o častom zatekaní. Hlavným dôvodom, prečo ľudia často siahajú po tomto type zastrešenia sú aj nižšie finančné náklady na jej realizáciu. Avšak je mnoho faktorov, ktoré môžu na strechu nepriaznivo pôsobiť alebo ju poškodiť.

Zatekanie

Zásah vody je jeden z hlavných dôvodov poškodenia plochej strechy, a práve preto sú mnohí voči plochej streche skeptický. Príkladov zatekania je mnoho, preto si ich pár rozoberiem nižšie v článku.

Slabý sklon strechy

Za plochú strechu sa považuje, každé zastrešenie so sklonom nižším ako 10 stupňov. Aby sa mohli zrážky dostávať preč, musí mať plocha strechy sklon minimálne 2 stupne. Ak máte na streche vodorovné úseky, alebo menší sklon voda neodteká a riziko, že presiakne do miestností je veľké.

Nedostatočné tesnenie plášťov

Na streche sa často nachádza niekoľko prestupov . komín, anténa, káblové zväzky, vetráky… Týmto je súvislá vrstva strešného plášťa narušená. Ak nie je dobre zaizolovaná voda môže prechádzať týmto miestom do domu. Na plochu strechu sa lepia asfaltové pásy. Problém môže nastávať v ich spojení, ktorý ak nie je dobre utesnený môže prepúšťať vlhkosť. Zatekať môže aj v oblasti vtoku zrážkových vôd. Vtoky môžu po čase zhrdzavieť, alebo prestanú tesniť. Výmena chybného vtoku, poriadne utesnenie a oprava hydroizolácie v okolí vtoku predĺžia životnosť plochej strechy a zabránia vzniku väčších škôd..

Rovnaký problém môže nastávať aj v prípade kedy je ukončenie strešného plášťa na atike nekvalitne spracované, narušiť sa v tomto prípade môže aj murivo, v ktorom vznikne medzera a voda sa dostane ďalej do strešných vrstiev.

Poškodený či degradovaný materiál

Mechanické poškodenie strešného plášťa je častá chyba, ktorá vedie k zatekaniu alebo k uchyteniu náletových rastlín. Z tohto dôvodu je potrebné plochú strechu pravidelne kontrolovať a prípadne nedostatky či chyby čo najskôr odstrániť.

Zrážky nebývajú jediný problém, ktorý má negatívny vplyv na plášť strechy. UV žiarenie, sneh alebo mráz prispievajú k degradácii strechy. Výkyvy vonkajších teplôt taktiež pôsobí nepriaznivo. Tepelná rozpínavosť materiálov je často podceňovaná. Pri zmene teploty dochádza k zmene veľkosti materiálov čím sa oslabuje napojenie hydroizolácie. Časom tu vzniknú trhliny, cez ktoré sa zrážková voda dostane do interiéru.

Kondenzácia vodných pár

Oveľa najpríjemnejším problém ako zatekanie je kondenzácia vodnej pary. Tá sa môže kondenzovať pod strešnou krytinou alebo vo vnútri domu, tesne pod stropom. Týmto spôsobom vzniká tepelný most, ktorý vedie k vzniku plesní.

Tento problém môže byť zapríčinení zlým uložením vrstiev strechy, chybnou montážou parozábrany alebo nedostatočným zaizolovaným strešnej krytiny. Nech je už dôvod akýkoľvek mali by ste s opravou strechy začať hneď ako si všimnete vlhké miesto na stene.

Oprava strechy z dôvodu kondenzácie vodných pár býva zložitejšia a aj finančne náročnejšia. Ak boli jednotlivé vrstvy strechy zle uložené môže sa stať, že na odstránenie vady bude najlepšie urobiť novú strechu.

Rýchlo opravou plochej strechy môžete predísť takejto nákladnej oprave či výmene celej krytiny. Vhodné zvolené materiály môžu zlepšiť vlastnosti strechy (hydroizolačné aj tepelno – izolačné).

Vo väčšine prípadov postačí na starý hydroizolačný plášť natiahnuť nový. Prvým krokom je ale vyrovnanie povrchu – výdute, alebo preliačiny sa zrovnajú a až následne sa položí nová vrstva hydroizolácie.

Spojte príjemné s užitočným!

Pokiaľ chcete zvýšiť tepelno-izolačné vlastnosti strechy je dobré na to myslieť ešte pred opravou. Cez strechu často uniká až 25% tepla. Zateplením môžete razantne ušetriť na výdavkoch za kúrenie bez toho aby ste museli znížiť tepelný komfort domova.

Zateplením zabránite kondenzácii vodných pár v interiéry a predídete vzniku plesní. Ak sa už u vás pleseň vytvorila zateplením strechy vytvoríte v dome podmienky, ktoré jej rastu neprospievajú a zbavíte sa jej.

Kvalitnou rekonštrukciou a zateplením sa zabráni vzniku tepelných mostov, úniku tepla a tvorbe plesní.

ZDROJ: www.mojdom.sk

FOTO: www.freepik.com

0 Comments

Leave a reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*