tel.:+421 948 357 570

Isover

Spoločnosť ISOVER s celosvetovou pôsobnosťou, vyvíja a predáva izolačné materiály v tej najvyššej kvalite už od roku 1936. Ide o divíziu izolačných materiálov francúzskeho koncernu Saint-Gobain.

Ponuka obsahuje výrobky zo sklenej vlny a čadičovej vlny, extrudovaného polystyrénu Styrodur C a tiež izolácie z expandovaného polystyrénu EPS a izolácií PIR. Materiály nie sú určené výhradne na tepelnú izoláciu budov, ale slúžia tiež ako ochrana pred nadmerným hlukom, prispievajú k zvýšenej požiarnej odolnosti objektov a rôznych technických a technologických zariadení.

Ponúkame:

 • Sklená vlna
 • Kamenná vlna
 • EPS Expandovaný polystyrén
 • XPS Extrudovaný polystyrén (STYRODUR)
 • PIR polyuretánová pena
 • Príslušenstvo

Stránka výrobcu: www.isover.sk

 

Na prevzatie
cenník tepelných izolácií Isover – cenník tepelných izolácií a príslušenstva

Sklenná vlna

Izolácia zo sklenej vlny (hovorovo nazývaná aj sklená vata) ISOVER je vyrobená z kombinácie piesku a až 80% recyklovaného skla, čo výrazne prispieva k zníženiu vplyvu produkovaného odpadového skla na životné prostredie. Sklená vlna nachádza využitie v zateplení podkrovia – šikmej strechy, stropov, vnútorných priečok, odvetrávaných fasád a je odporúčanou izoláciou pre zateplenie drevodomov. Medzi hlavné výhody sklenej vlny patrí výborná izolačná funkcia, akustické vlastnosti a nehorľavosť.

Sklená vlna sa vyznačuje vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami a nízkou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti λ, dokáže sa výborne prispôsobiť priestoru ktorý vypĺňa, napr. medzi krokvami v podkrovi / šikmej streche alebo medzi sádrokartónovými profilmi vo vnútorných akustických priečkach a dokonale ho vyplniť. Jej komprimované balenie znamená jednoduchý prevoz izolácie a menej miesta potrebného na jej uskladnenie.

Ponúkame produkty zo sklenej vlny:

 • Isover UNIROL PROFI
 • Isover Multimax 30
 • Isover PREMIUM WDF
 • Isover UNIROL PLUS
 • Isover DOMO Plus
 • Isover AKUPLAT
 • Isover PIANO
 • Isover MERINO
 • Isover SUPER-VENT PLUS
 • Isover CLIMA 034
 • Isover CLIMA SLIM
 • Isover INSULFIT

Stránka produktovej skupiny: isover.sk/sklena-vlna

Kamenná vlna

ISOVER kamenná vlna sa vyrába z vulkanických hornín – prírodného materiálu, ktorý je prítomný vo veľkom množstve v celej krajine. Hlavné suroviny používané pri výrobe čadičovej kamennej vlny sú čadič, diabas a podobné vyvreté horniny, plus vysokopecná troska. To kombinuje mechanickú odolnosť s dobrým tepelným výkonom, požiarnu bezpečnosť a vysokú vhodnosť teploty a schopnosť prepúšťať vodnú paru.

Ponúkame:

 • Isover UNIROL PROFI
 • Isover Multimax 30
 • Isover PREMIUM WDF
 • Isover UNIROL PLUS
 • Isover DOMO Plus
 • Isover AKUPLAT
 • Isover PIANO
 • Isover MERINO
 • Isover SUPER-VENT PLUS
 • Isover CLIMA 034
 • Isover CLIMA SLIM
 • Isover INSULFIT

Stránka produktovej: isover.sk/kamenna-vlna

 

EPS Expandovaný polystyrén

EPS (Expandovaný polystyrén) je materiál, ktorý je environmentálny, praktický a spoľahlivý zároveň. Polystyrén je organická hmota zo skupiny penových plastov. Vyrába sa z chemickej látky – styrénu, ktorý získavame z ropy. Expandovaný (penový) polystyrén (EPS – Expanded PolyStyren) sa expanduje – pení pomocou vodnej pary a nadúvadla. Existujú aj iné druhy polystyrénu, ktoré sa s EPS často zamieňajú, napríklad XPS extrudovaný – vytlačovaný polystyrén, používaný iba v stavebníctve, alebo PSP (polystyrénový papier), ktorý našiel uplatnenie pri výrobe podnosov na balenie malých porcií potravín. Zisite viac o tom, ako sa EPS vyrába, v našom podrobnom článku o jeho výrobe.

Ponúkame:

 • Isover EPS GREYWALL PLUS
 • Isover EPS GREYWALL
 • Isover EPS 70F
 • Isover EPS SOKLOVÁ DOSKA
 • Isover EPS PERIMETER
 • Isover EPS TRAM
 • Isover EPS KRÍŽ
 • Isover EPS NEOFLOOR 100
 • Isover EPS NEOFLOOR 150
 • Isover EPS NEOFLOOR 200
 • Isover EPS FLOOR 4000
 • Isover EPS 70S
 • Isover EPS 100S
 • Isover EPS 150S
 • Isover EPS 200S
 • Spádové dosky Isover EPS a STYRODUR
 • Isover EPS ISO-ROOF 100S

Stránka produktovej skupiny: isover.sk/polystyren-eps

XPS Extrudovaný polystyrén (STYRODUR)

Extrudovaný polystyrén XPS – STYRODUR C
Na výrobu extrudovaného polystyrénu (XPS) sa používa podobná surovina ako na EPS, rozdiel je ale v systéme vypeňovania.
Na rozdiel od EPS sa XPS vyrába tzv. extrúziou, tj. vytláčaním.

Vlastnosti STYRODURU C

Medzi hlavné výhody STYRODURU patrí:
– vysoká pevnosť,
– minimálna nasiakavosť,
– vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti,
– rozmanitosť typov,
– veľmi vysoká pevnosť v tlaku,
– variabilné vyhotovenie hrán,
– skoro nulová nasiakavosť,
– možnosť použitia v styku so zeminou

Ponúkame:

 • STYRODUR 2800 C
 • STYRODUR 3000 CS
 • STYRODUR 4000 CS
 • STYRODUR 5000 CS

Stránka produktovej skupiny: isover.sk/xps-extrudovany-polystyren

PIR polyuretánová pena

Materiál PIR je tvorený kombináciou uretánových a isokyanurátových väzieb, zatiaľ čo PUR obsahuje predovšetkým uretanovej väzby. Na rozdiel od materiálu PUR sa pri výrobe PIR uplatňujú okrem prebytočného izokyanátu tiež polyesterové polyoly, ktoré zapadajú do jeho prstencovej štruktúry.

Izolácia vyrobené z tvrdej polyuretánovej peny, dnes vyrábané pod označením PIR izolácie, sú izolácie s najvyšším tepelným odporom pri minimálnej hrúbke. Tieto izolácia nahradili skôr vyrábané izolácie pod označením PUR obsahujúce freón. Používajú sa najmä na zateplenie šikmých striech nad krokvami a zateplenie plochých striech.

Zateplená drevostavba má vďaka tejto izolácii vynikajúce úžitkové vlastnosti.

Izolačné vlastnosti PIR – polyuretánovej peny

Izolačné materiály z PIR tak vykazujú lepšie parametre, ako sú napríklad:

 • zvýšená odolnosť proti ohňu
 • lepšie izolačné vlastnosti
 • vyššia stabilita rozmerov
 • vyššiu pevnosť v tlaku

Stránka produktovej skupiny: isover.sk/pir-polyuretanova-pena

Príslušenstvo

V tejto sekcii môžete nájsť príslušenstvo vhodné pre rôzne požitie v rámci stavby domu. Sú to najmä difúzne, parotesné alebo iné fólie, klímamembrány. Takisto sú tu pásky, lepidlá, nôž na rezanie izolácie, fasádne zátky z polystyrénu či minerálnej vlny alebo aj rôzne kliny, sieťky.

Stránka produktovej skupiny: isover.sk/prislusenstvo-k-stavbe-domu