tel.:+421 948 357 570

Najkvalitnejšia tehla, najmodernejšia kuchynská linka či najdrahšia podlaha. Pre svoju novostavbu si vyberáte vždy to „naj“. Dôležitou investíciou, ktorú na prvý pohľad nevidno, je kvalitná izolácia základov proti vlhkosti.

Na zhotovenie kvalitnej hydroizolácie spodnej stavby odporúča spoločnosť Icopal a.s. niektorý zo svojich systémov bezpečnej izolácie základov Icopal. Tie zahŕňajú systémové riešenia pre všetky druhy namáhania.

Stránka výrobcu: www.icopal.sk

 

Na prevzatie
stránka produktov produkty ICOPAL

Icopal Universal

 • Hrúbka: 3,2 ±0,2 mm
 • Šírka kotúča: 100 cm
 • Dĺžka kotúča: 10,0 bm/kotúč
 • Počet kotúčov na palete: 18 ks
 • Plocha na palete: 180 m2

Na prevzatie: technický list

Icopal UNIVERSAL je POCB fólia, ktorá sa mechanicky kotví systémovými kotviacimi prvkami do podkladu. V presahoch sa zvára horúcim vzduchom.

Výhody:

 • Nadštandardná kvalita
 • Kompatibilná s asfaltovanými pásmi a penovým polystyrénom
 • Odolná voči poveternostným vplyvom bez dodatočných povrchových úprav
 • Neobsahuje zmäkčovadlá
 • Je úplne recyklovateľná

Použitie:

 • na jednovrstvové mechanicky kotvené strešné hydroizolačné systémy vystavené UV žiareniu
 • na podklady z trapézového plechu, betónu, ľahčeného betónu, dreva a OSB dosiek
 • na rôzne druhy tepelnej izolácie
 • na novostavby alebo rekonštrukcie striech

Icopal Universal SA

 • Hrúbka: 3,5 ±0,2 mm
 • Šírka pozdĺžneho okraja: 130 mm
 • Šírka kotúča: 100 cm
 • Dĺžka kotúča: 10,0 bm/kotúč
 • Počet kotúčov na palete: 18 ks
 • Plocha na palete: 180 m2

Na prevzatie: technický list

Icopal UNIVERSAL SA je POCB fólia, ktorá sa plnoplošne nalepuje spodnou samolepiacou stranou fólie. Priečny a pozdĺžny spoj sa zvára horúcim vzduchom.

Výhody:

 • Nadštandardná kvalita
 • Kompatibilná s asfaltovanými pásmi a penovým polystyrénom
 • Samolepiaca vrstva na vrchu
 • Odolná voči poveternostným vplyvom bez dodatočných povrchových úprav
 • Neobsahuje zmäkčovadlá
 • Je úplne recyklovateľná

Použitie:

 • na jednovrstvové mechanicky kotvené strešné hydroizolačné systémy vystavené UV žiareniu
 • na podklady z trapézového plechu, betónu, ľahčeného betónu, dreva a OSB dosiek
 • na rôzne druhy tepelnej izolácie
 • na novostavby alebo rekonštrukcie striech

Icopal Universal WS

 • Hrúbka: 3,2 ±0,2 mm
 • Šírka kotúča: 100 cm
 • Dĺžka kotúča: 10,0 bm/kotúč
 • Počet kotúčov na palete: 18 ks
 • Plocha na palete: 180 m2

Na prevzatie: technický list

Icopal UNIVERSAL WS je POCB fólia, ktorá sa mechanicky kotví systémovými kotviacimi prvkami do podkladu a v presahoch sa zvára horúcim vzduchom, alebo sa voľne pokladá a zaťažuje.

Výhody:

 • Nadštandardná kvalita
 • Kompatibilná s asfaltovanými pásmi a penovým polystyrénom
 • Odolná voči poveternostným vplyvom bez dodatočných povrchových úprav
 • Neobsahuje zmäkčovadlá
 • Je úplne recyklovateľná

Použitie:

 • prednostne sa použiva na hydroizoláciu vegetačných plochých striech
 • na podklady z trapézového plechu, betónu, ľahčeného betónu, dreva a OSB dosiek
 • na rôzne druhy tepelnej izolácie
 • na novostavby alebo rekonštrukcie striech

Monarplan® FM

Popis výrobku:
Monarplan® FM je hydroizolačná strešná fólia na báze P-PVC (polyvinylchlorid), vyrábaná špičkovou výrobnou technológiou obojstranného extruzného nanášania na impregnovanú nosnú vložku z polyesteru (PES).

Výhody:

 • Jednoduché riešenie hydroizolácie
 • Vhodné pre rôzne typy striech
 • Flexibilné riešenie pre rozmanitý tvar striech
 • Hladký povrch spĺňajúci požiadavky architektov a investorov
 • Zváranie horúcim vzduchom
 • Veľká šírka kotúčov (až 2,12 m) pre rýchlu aplikáciu
 • Vysoká odolnosť proti starnutiu a poveternostným vplyvom
 • Vysoká pevnosť v ťahu
 • Vysoká rozmerová stálosť
 • Výborná ohybnosť pri nízkych teplotách
 • Perfektná zvárateľnosť
 • Vysoká difúzia vodnej pary
 • Trvanlivosť
 • Recyklovateľný materiál

Aplikácia:
Fólia je určená pre montáž mechanickým kotvením k nosnému podkladu. Pre kotvenie sa používajú iba systémové kotviace prvky určené pre kotvenie strešných hydroizolačných fólií. Druh, množstvo a rozmiestnenie kotviacich prvkov sa určuje v závislosti od druhu nosného podkladu a podľa kotviaceho plánu pre konkrétny typ strechy. Fólia sa vzájomne spája v presahoch horúcim vzduchom. Parametre zvárania sa určujú individuálne na stavbe v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok a overujú sa vykonávaním skúšobných zvarov. Pre zváranie sa používajú iba ručné alebo automatické zváracie prístroje určené pre zváranie hydroizolačných fólií.
Výrobok môžu aplikovať iba montážne firmy s platným osvedčením o absolvovaní školenia na prácu s uvedeným materiálom, v súlade s Technologickým predpisom pre aplikáciu hydroizolačného systému Monarplan.
Vodotesnosť aplikovaného strešného systému musí byť preskúšaná vždy po jeho dokončení v súlade s požiadavkami zákazníka.

Na prevzatie: technický list

Monarplan® GF

Popis výrobku:
Monarplan® GF je hydroizolačná strešná fólia na báze P-PVC (polyvinylchlorid), vyrábaná špičkovou výrobnou technológiou obojstranného extruzného nanášania na impregnovanú nosnú vložku zo sklenej rohože, na spodnej strane s nakašírovanou PES geotextíliou

Výhody:

 • Jednoduché riešenie hydroizolácie
 • Vhodné pre rôzne typy striech
 • Zváranie horúcim vzduchom
 • Veľká šírka kotúčov (až 2,12 m) pre rýchlu aplikáciu
 • Vysoká odolnosť proti starnutiu a poveternostným vplyvom
 • Vysoká rozmerová stálosť
 • Výborná ohybnosť pri nízkych teplotách
 • Perfektná zvárateľnosť
 • Vysoká difúzia vodnej pary
 • Trvanlivosť
 • Recyklovateľný materiál

Aplikácia:
Fólia je určená pre celoplošne lepené strechy. Fólia sa lepí k podkladu pomocou lepidla Monarplan PU. Lepidlo sa nanáša na podklad a rovnomerne rozotrie tak, aby nevznikali kaluže. Okamžite po nanesení lepidla sa aplikuje fólia Monarplan GF (treba dávať pozor na správne položenie fólie, čo sa týka rovinnosti a zvlnenia) a pritlačí sa k podkladu. Fólia sa vzájomne spája v presahoch horúcim vzduchom. Parametre zvárania sa určujú individuálne na stavbe v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok a overujú sa vykonávaním skúšobných zvarov. Pre zváranie sa používajú iba ručné alebo automatické zváracie prístroje určené pre zváranie hydroizolačných fólií.
Výrobok môžu aplikovať iba montážne firmy s platným osvedčením o absolvovaní školenia na prácu s daným materiálom, v súlade s Technologickým predpisom pre aplikáciu hydroizolačného systému Monarplan.
Vodotesnosť aplikovaného strešného systému musí byť preskúšaná vždy po jeho dokončení v súlade s požiadavkami zákazníka.

Na prevzatie: technický list

Monarplan® G

Popis výrobku:
Monarplan® G je hydroizolačná strešná fólia na báze P-PVC (polyvinylchlorid), vyrábaná špičkovou výrobnou technológiou obojstranného extruzného nanášania na impregnovanú nosnú vložku zo sklenej rohože.

Výhody:

 • Jednoduché riešenie hydroizolácie
 • Vhodné pre rôzne typy striech
 • Zváranie horúcim vzduchom
 • Veľká šírka kotúčov (až 2,12 m) pre rýchlu aplikáciu
 • Vysoká odolnosť proti starnutiu a poveternostným vplyvom
 • Vysoká odolnosť proti pôsobeniu mikroorganizmov a prerastaniu koreňmi
 • Vysoká rozmerová stálosť
 • Výborná ohybnosť pri nízkych teplotách
 • Perfektná zvárateľnosť
 • Vysoká difúzia vodnej pary
 • Trvanlivosť
 • Recyklovateľný materiál

Aplikácia:
Fólia je určená pre priťažené strechy kamenivom, pre prevádzkové a vegetačné strechy. Fólia sa vzájomne spája v presahoch horúcim vzduchom. Parametre zvárania sa určujú individuálne na stavbe v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok a overujú sa vykonávaním skúšobných zvarov. Pre zváranie sa používajú iba ručné alebo automatické zváracie prístroje určené pre zváranie hydroizolačných fólií.
Výrobok môžu aplikovať iba montážne firmy s platným osvedčením o absolvovaní školenia na prácu s daným materiálom, v súlade s Technologickým predpisom pre aplikáciu hydroizolačného systému Monarplan.
Vodotesnosť aplikovaného strešného systému musí byť preskúšaná vždy po jeho dokončení v súlade s požiadavkami zákazníka.

Na prevzatie: Icopal – Monarplan G

Monarplan® D

Popis výrobku:
Monarplan® D je homogénna hydroizolačná strešná fólia na báze P-PVC (polyvinylchlorid), vyrábaná špičkovou výrobnou technológiou bez nosnej vložky.

Aplikácia:
Fólia je určená pre spracovanie a vytváranie detailov na strechách s hydroizolačnou fóliou Monarplan. Montáž sa vykonáva zváraním k podkladnej hydroizolačnej fólii horúcim vzduchom. Parametre zvárania sa určujú individuálne na stavbe v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok a overujú sa vykonávaním skúšobných zvarov. Pre zváranie sa používajú iba ručné alebo automatické zváracie prístroje určené pre zváranie hydroizolačných fólií.
Výrobok môžu aplikovať iba montážne firmy s platným osvedčením o absolvovaní školenia na prácu s daným materiálom, v súlade s Technologickým predpisom pre aplikáciu hydroizolačného systému Monarplan.
Vodotesnosť aplikovaného strešného systému musí byť preskúšaná vždy po jeho dokončení v súlade s požiadavkami zákazníka.

Na prevzatie: Icopal – Monarplan D

Monarplan® W

Popis výrobku:
Monarplan® W je hydroizolačná strešná fólia na báze P-PVC (polyvinylchlorid), vyrábaná špičkovou výrobnou technológiou obojstranného extruzného nanášania na impregnovanú nosnú vložku z polyesteru(PES), na vrchnej strane so špeciálnou pochôdznou protišmykovou úpravou.

Výhody:

 • Špičková protišmyková úprava
 • Perfektná zvárateľnosť
 • Výborná flexibilita pri nízkej teplote
 • Vysoká rozmerová stabilita
 • Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
 • Trvanlivosť
 • Recyklovateľný materiál

Aplikácia:
Fólia je určená pre vytváranie pochôdznych plôch a komunikačných trás na strechách s PVC fóliou. Montáž sa vykonáva zváraním k podkladnej hydroizolačnej fólii horúcim vzduchom. Parametre zvárania sa určujú individuálne na stavbe v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok a overujú sa vykonávaním skúšobných zvarov. Pre zváranie sa používajú iba ručné alebo automatické zváracie prístroje určené pre zváranie hydroizolačných fólií.
Výrobok môžu aplikovať iba montážne firmy s platným osvedčením o absolvovaní školenia na prácu s daným materiálom, v súlade s Technologickým predpisom pre aplikáciu hydroizolačného systému Monarplan.
Vodotesnosť aplikovaného strešného systému musí byť preskúšaná vždy po jeho dokončení v súlade s požiadavkami zákazníka.

Na prevzatie: Icopal – Monarplan W