tel.:+421 948 357 570

KVK Parabit je najväčším výrobcom asfaltových pásov v Českej republike a významným dodávateľom hydroizolácie na slovenský, maďarský, nemecký a poľský trh. Spoločnosť vyrába celú radu asfaltových pásov, ktoré majú oblasť použitia od izolácií spodnej stavby, hydroizolácií podláh, balkónov, terás až po vodotesné izolácie striech.

Asfaltové pásy sa v priebehu roka vyrábajú v dostatočnom množstve a sú k dispozícii na sklade v rôznych hrúbkach, s rôznymi nosnými vložkami a v prevedení v rôznych zmesiach (modifikované asfaltové pásy, oxidované asfaltové pásy).

Ponúkame:

 • Oxidované asfaltové pásy ľahké
 • Oxidované asfaltové pásy klasické
 • Modifikované asfaltové pásy
 • Špeciálne modifikované asfaltové pásy

Stránka výrobcu: www.kvkparabit.com

 

Na prevzatie
stránka produktov produkty KVK Parabit
Cenník KVK Parabit kvk parabit cennik zakladny
Cenník asfaltových pásov cenník asfaltových pásov KVK Parabit
Cenník doplnkový sortiment cenník sortimentu

Oxidované asfaltové pásy ľahké

 

A 330H

Pás zo surovej handrovej lepenky impregnovaný asfaltom.

Charakteristika a použitie
A 330 H sa používa ako provizórna krytina menších stavieb, prípadne dočasných stavieb, a tiež pre účely primerané vlastnostiam pásu, môže byť použitá ako separačná vrstva v konštrukciách budov, alebo tiež ako výstužná vložka do povlakových krytín vyrábaných pomocou horúcich asfaltov na stavbe.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – oxidovaný asfalt
 2. nosná vložka – handrová lepenka
 3. spodná úprava – oxidovaný asfalt

Na prevzatie: technický list

R 13

Poistná izolácia z oxidovaného asfaltu s vložkou zo sklenenej rohože a s obojstrannou povrchovou úpravou minerálnym jemnozrnným posypom.

Charakteristika a použitie
R 13 sa väčšinou používa ako separačná vrstva, alebo ako provizórna krytina menších stavieb, prípadne dočasných stavieb, ako pomocná alebo ochranná vrstva vo viacvrstvových strešných skladbách a obdobným spôsobom je možné ju použiť aj v spodných stavbách proti zemnej vlhkosti.

Spracovanie

 • aplikácie buď voľným položením, pribitím napr. k debneniu, alebo bodovým príp. celoplošným lepením
 • pozdĺžne a priečne spoje odporúčame vykonávať aspoň 10cm
 • teplota montáže od +5°C

Na prevzatie: technický list

K - BASE

K-BASE je pás z oxidovaného asfaltu s vložkou z polyesterového rúna s obojstrannou povrchovou úpravou z netkanej PP textílie.

Charakteristika a použitie
K-BASE sa používa pre doplnkové hydroizolácie v konštrukciách striech napr. ako podklad pod šindeľ a klampiarske výrobky, je možné použiť ho samozrejme aj pod ostatné typy krytín, všade tam, kde sa používajú pásy typu A330, R330, R13 a V13. Ďalej je pás vhodný ako separačná vrstva a dočasné izolačné opatrenie šikmých striech s predĺženou životnosťou.

Spracovanie

 • pás sa voľne pokladá, je možné ho tiež mechanicky kotviť alebo pribiť lepenkovými klincami na podklad
 • pozdĺžne a priečne spoje odporúčame spájať s presahom aspoň 10cm
 • teplota montáže od +5 °C

Na prevzatie: technický list

R 330 H

Používa sa ako separačný asfaltový pás, alebo ako provizórna krytina na drevenom debnení.

Charakteristika a použitie
R 330H sa používa ako provizórna krytina menších stavieb, prípadne dočasných stavieb, ako pomocná alebo ochranná vrstva vo viacvrstvových strešných skladbách. Používa sa tiež pre účely primeraným vlastnostiam pásu, môže byť použitá ako separačná vrstva v konštrukciách budov, tiež ako výstužná vložka do povlakových krytín vyrábaných pomocou horúcich asfaltov na stavbe.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt
 3. nosná vložka – strojná handrová H (nasiakavá) 330 g/m2
 4. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt
 5. spodná úprava – jemnozrnný posyp

Na prevzatie: technický list

R 20

Izolačný pás z oxidovaného asfaltu s vložkou zo sklenenej rohože, s obojstrannou úpravou minerálnym jemnozrnným posypom.

Charakteristika a použitie
R 20 (V 13) sa používa napr. ako separačná vrstva, poistná, alebo ochranná vrstva vo viacvrstvových strešných skladbách a podobným spôsobom je možné ju použiť aj v spodných stavbách proti zemnej vlhkosti.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidlami
 3. nosná vložka – sklená rohož V – 60 g/m2
 4. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidlami
 5. spodná úprava – minerálne jemnozrnný posyp

Na prevzatie: technický list

Oxidované asfaltové pásy klasické

Bitagit 30 mineral

Hydroizolačný pás z oxidovaného asfaltu s vložkou zo sklenenej rohože a s povrchovou úpravou minerálnym jemnozrnným posypom.

Charakteristika a použitie
Bitagit 30 mineral je určený ako hydroizolačný pás vo viacvrstvových hydroizoláciach striech v kombinácii s pásmi s vysokou pevnosťou v ťahu. Samostatne ako hydroizolačná povlaková krytina pre menej náročné stavby, väčšinou na stabilných podkladových konštrukciách, ktoré nie sú príliš namáhané ťahovými silami. Ďalej sa používa ako izolácia spodnej stavby proti zemnej vlhkosti.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – minerálne jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidlami
 3. nosná vložka – sklenená rohož V – 60 g/m2
 4. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidlami
 5. spodná úprava – PE fólia

Na prevzatie: technický list

Bitagit 35 mineral

Hydroizolačný pás z oxidovaného asfaltu s vložkou zo sklenenej rozhože a s povrchovou úpravou minerálnym jemnozrnným posypom.

Charakteristika a použitie
Bitagit 35 mineral sa používa ako hydroizolačný pás vo viacvrstvových hydroizoláciach striech v kombinácií s pásmi s vysokou pevnosťou v ťahu. Samostatne ako hydroizolačná povlaková krytina pre menej náročné stavby, väčšinou na stabilných podkladných konštrukciách, ktoré nie sú príliš namáhané ťahovými silami. Ďalej sa používa ako izolácia spodnej stavby proti zemnej vlhkosti.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – minerálne jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidlami
 3. nosná vložka – sklenená rohož V – 60 g/m2
 4. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidlami
 5. spodná úprava – PE fólia

Na prevzatie: technický list

Bitagit 40 dekor

Asfaltový pás s nosnou vložkou zo sklenenej rohože, s povrchovou úpravou hrubozrnným posypom a spaliteľnou PP fóliou so šírkou 9 cm, zospodu so spaliteľnou fóliou.

Charakteristika a použitie
Bitagit 40 dekor je určený ako vrchná vrstva vo viacvrstvových hydroizoláciach striech optimálne s vysokou pevnosťou v ťahu, pri nenáročných strešných konštrukciách a stavebných objektoch. Samostatne je možné ju použiť ako hydroizolačnú povlakovú krytinu pre menej náročne stavby, väčšinou na stabilných podkladných konštrukciách, ktoré nie sú príliš namáhané ťahovými silami.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – bridlicový posyp prírodný / farebný + pozdĺžna spalná PP fólia
 2. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidlami
 3. nosná vložka – sklenená rohož V – 60 g/m2
 4. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidlami
 5. spodná úprava – PE fólia

Na prevzatie: technický list

Sklobit 40 mineral

Hydroizolačný pás z oxidovaného asfaltu s vložkou zo sklenej tkaniny s povrchovou úpravou minerálnym jemnozrnným posypom.

Charakteristika a použitie
Sklené vlákna 40 mineral je určený do hydroizolačných súvrství podzemných častí budov proti zemnej vlhkosti, proti voľne stekajúcej vode i proti tlakovej vode. Izolačný systém sa tu navrhuje spravidla ako dvojvrstvový alebo trojvrstvový. V hydroizolačných súvrstviach plochých striech sa používa ako podkladová vrstva či medzivrstva s veľkou pevnosťou.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – minerálne jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnivami
 3. nosná vložka – sklenená tkanina G – 200 g/m2
 4. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnivami
 5. spodná úprava – PE fólia

Na prevzatie: technický list

Parabit G S35

Spodní asfaltový pás nebo parozábrana ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Ve skladbách střech se zatěžovacími vrstvami.

Charakteristika a použití
PARABIT G S35 je určen do hydroizolačních souvrství podzemích částí budov proti zemní vlhkosti, proti volně stékající vodě i proti tlakové vodě. Izolační systém se zde navrhuje zpravidla jako dvouvrstvý nebo třívrstvý. V hydroizolačních souvrstvích plochých střech se používá jako podkladní vrstva či mezivrstva s velkou pevností.

Skladba výrobku

 1. horní vrstva – minerální jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidly
 3. nosná vložka – skleněná tkanina G – 200 g/m2
 4. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidly
 5. spodní úprava – PE fólie

Na prevzatie: technický list

Parabit G S40

Asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, na horním povrchu pokrytý jemnozrnným posypem a na spodním opatřen spalitelnou folií.

Charakteristika a použití
PARABIT G S40 je určen do hydroizolačních souvrství podzemích částí budov proti zemní vlhkosti, proti volně stékající vodě i proti tlakové vodě. Izolační systém se zde navrhuje zpravidla jako dvouvrstvý nebo třívrstvý. V hydroizolačních souvrstvích plochých střech se používá jako podkladní vrstva či mezivrstva s velkou pevností.

Skladba výrobku

 1. horní vrstva – minerální jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidly
 3. nosná vložka – skleněná tkanina G – 200 g/m2
 4. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidly
 5. spodní úprava – PE fólie

Na prevzatie: technický list

Parabit V S35

Asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné rohože, na horním povrchu pokrytý jemnozrnným posypem a na spodním opatřen spalitelnou folií.

Charakteristika a použití
Parabit V S35 je určen jako podkladní vrstva a mezivrstva ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Případně mezilehlý pás.

Skladba výrobku

 1. horní vrstva – minerální jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidly
 3. nosná vložka – skelná rohož V – 60 g/m2
 4. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidly
 5. spodní úprava – PE fólie

Na prevzatie: technický list

Parabit V S35 bobina 50

Spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech. Případně mezilehlý pás.

Charakteristika a použití
Parabit V S35 bobina 50 je spodní asfaltový pás určený proti zemní vlhkosti, obvykle se natavuje na asfaltovým penetračním nátěrem opatřený betonový podklad, pokládá se do oblastí pod zdivo, pod stěny.

Skladba výrobku

 1. horní vrstva – minerální jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidly
 3. nosná vložka – skleněná rohož V – 60 g/m2
 4. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidly
 5. spodní úprava – PE fólie

Na prevzatie: technický list

AL pás Bitagit 35 AL + V60

Asfaltový pás s nosnou vložkou z Al fólie, kašírované skleněnou rohoží, na horním povrchu pokrytý jemnozrnným posypem a na spodním opatřen spalitelnou fólií.

Charakteristika a použití
BITAGIT 35 AL + V60 mineral (radon) je určený jako protiradonová zábrana ve všech pásmech radonového zatížení pro nejnáročnější případy, jako hydroizolace spodních staveb proti zemní vlhkosti, jako vysoce účinná parozábrana u jednoplášťových střech.

Skladba výrobku

 1. horní vrstva – jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidly
 3. nosná vložka – skelná rohož
 4. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidly
 5. spodní úprava – PE fólie

Na prevzatie: technický list

AL pás Bitagit 40 AL + V60

Asfaltový pás s nosnou vložkou z Al fólie, kašírované sklenenou rohožou, na hornom povrchu pokrytý jemnozrnným posypom a na spodnom opatrený spáliteľné fóliou.

Charakteristika a použitie
Bitagit 40 AL + V60 mineral (radón) je určený ako protiradónová zábrana vo všetkých pásmach radónového zaťaženia pre najnáročnejšie prípady, ako hydroizolácia spodných stavieb proti zemnej vlhkosti, ako vysoko účinná parozábrana u jednoplášťových striech.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – minerálne jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnivami
 3. nosná vložka – kombinovaná – hliníková fólia AL a slenená rohož V – 100 g/m2
 4. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnivami
 5. spodná úprava – PE fólia

Na prevzatie: technický list

AL pás Parabit AL + V S35

Asfaltový pás s nosnou vložkou z Al folie, kašírované skleněnou rohoží, na horním povrchu pokrytý jemnozrnným posypem a na spodním opatřen spalitelnou folií.

Charakteristika a použití
PARABIT AL + V S35 je určený jako protiradonová zábrana ve všech pásmech radonového zatížení pro nejnáročnější případy, jako hydroizolace spodních staveb proti zemní vlhkosti, jako vysoce účinná parozábrana u jednoplášťových střech.

Skladba výrobku

 1. horní vrstva – minerální jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidly
 3. nosná vložka – hliníková fólie AL a sklěněná rohož V – 100 g/m2
 4. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidly
 5. spodní úprava – PE fólie

Na prevzatie: technický list

Modifikované asfaltové pásy

40 medium dekor

Hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu s vložkou z polyesterového rúna a s povrchovou úpravou farebným hrubozrnným posypom. Na vrchnej strane sú upravené kraje so šírkou 8 – 10 cm z dôvodu prekrytia a spájania pásu natavením.

Charakteristika a použitie
Elastodek 40 medium dekor je určený ako finálna vrstva hydroizolačného súvrstvia strešných plášťov s vysokými požiadavkami na ťažnosť, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosť.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – hrubozrnný farebný posyp
 2. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 3. nosná vložka – polyesterová vložka PV – 230 g/m2
 4. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 5. spodná úprava – PE fólia

Na prevzatie: technický list

40 medium mineral

Hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu s vložkou z polyesterového rúna a s povrchovou úpravou minerálnym jemnozrnným posypom.

Charakteristika a použitie
Elastodek 40 medium mineral je možné použiť do hydroizolačných súvrství chrániacich podzemné časti budov proti zemnej vlhkosti aj proti tlakovej vode. Je určený pre hydroizolačné súvrstvia strešných plášťov so zvýšenými požiadavkami na ťažnosť, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosť.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – minerálne jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 3. nosná vložka – polyesterová vložka PV – 230 g/m2
 4. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 5. spodná úprava – PE fólie

Na prevzatie: technický list

40 special dekor

Hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu s vložkou z polysterového rúna a s povrchovou úpravou farebným hrubozrnným posypom. Na vrchnej strane sú upravené kraje so šírkou 8 – 10 cm z dôvodu prekrytia a spájania pásu natavením.

Charakteristika a použitie
Elastodek 40 special dekor je určený ako finálna vrstva hydroizolačného súvrstvia strešných plášťov s vysokými požiadavkami na ťažnosť, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosť.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – hrubozrnný farebný posyp
 2. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 3. nosná vložka – polyesterová vložka PV – 230 g/m2
 4. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 5. spodná úprava – PE fólia

Na prevzatie: technický list

40 special mineral

Hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu s vložkou polyesterového rúna a s povrchovou úpravou minerálnym jemnozrnným posypom.

Charakteristika a použitie
Elastodek 40 special mineral možno použiť do hydroizolačných súvrstviach chrániacich podzemné časti budov proti zemnej vlhkosti aj proti tlakovej vode. Je určený pre hydroizolačné súvrstvia strešných plášťov so zvýšenými požiadavkami na ťažnosť, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosť.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – minerálne jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidlami
 3. nosná vložka – polyesterová vložka PV – 230 g/m2
 4. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidlami
 5. spodná úprava – PE fólia

Na prevzatie: technický list

40 standard dekor

Hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu s vložkou z polyesterového rúna a s povrchovou úpravou farebným hrubozrnným posypom. Na vrchnej strane sú upravené kraje so šírkou 8 – 10 cm z dôvodu prekrytia a spájania pásu natavením.

Charakteristika a použitie
Elastodek 40 standard dekor je určený ako finálna vrstva súvrstvia strešných plášťov v základnom vyhotovení.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – hrubozrnný farebný posyp
 2. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 3. nosná vložka – polyesterová vložka PV – 230 g/m2
 4. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 5. spodná úprava – PE fólie

Na prevzatie: technický list

40 standard mineral

Hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu s vložkou z polysterového rúna a s povrchovou úpravou minerálnym jemnozrnným posypom.

Charakteristika a použitie
Elastodek 40 štandard minerál je určený do hydroizolačných súvrství chrániacich podzemné časti budov proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode. Ďalej sa používa v hydroizolačných súvrstviach strešných plášťov.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – minerálne jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 3. nosná vložka – polyesterová vložka PV – 230 g/m2
 4. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 5. spodná úprava – PE fólie

Na prevzatie: technický list

50 special dekor

Hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu s vložkou z polyesterového rúna s povrchovou úpravou farebným hrubozrnným posypom. Na vrchnej strane sú upravené kraje so šířkou 8 – 10 cm z dôvodu prekrytia a spájania pásu natavením.

Charakteristika a použitie
Elastodek 50 special dekor je určený ako finálna vrstva hydroizolačného súvrstvia strešných plášťov s vysokými požiadavkami na ťažnosť, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosť. Vrchný pás je určený pre náročné konštrukcie striech. Pás vyniká veľkou pružnosťou aj pri nízkych teplotách.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – hrubozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidlami
 3. nosná vložka – polyesterová vložka PV – 250 g/m2
 4. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidlami
 5. spodná úprava – PE fólia

Na prevzatie: technický list

35 standard mineral

Hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu s vložkou zo sklenej tkaniny s povrchovou úpravou minerálnym jemnozrnným posypom.

Charakteristika a použitie
Sklodek 35 štandard mineral je hydroizolačný pás používaný najčastejšie ako spodný alebo pomocný pás pre kontrkce strešných plášťov alebo zemných izolácií.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – minerálne jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 3. nosná vložka – sklenená tkanina G – 200 g/m2
 4. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 5. spodná úprava – PE fólia

Na prevzatie: technický list

40 medium mineral

Hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu s vložkou zo sklenenej tkaniny a s povrchovou úpravou minerálnym jemnozrnným posypom.

Charakteristika a použitie
Sklodek 40 medium mineral sa používa ako vodotesná izolácia v hydroizolačných súvrstviach chrániacich podzemné časti budov proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode, ako vonkajšia izolácia bazénov, alebo ako hydroizolačná vrstva terás a striech.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – minerálne jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 3. nosná vložka – sklenená tkanina G – 200 g/m2
 4. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 5. spodná úprava – PE fólia

Na prevzatie: technický list

40 special dekor

Hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu s vložkou zo sklenej tkaniny s povrchovou úpravou farebným hrubozrnným posypom. Na vrchnej strane je vykonaná úprava krajov o šírke 8 – 10 cm z dôvodu prekrytia a spojovania pásu natavením.

Charakteristika a použitie
Sklodek 40 special dekor je určený ako finálna vrstva hydroizolačného súvrstvia strešných pásov s vysokými požiadavkami na pevnosť, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosť.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – hrubozrnný farebný posyp
 2. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 3. nosná vložka – sklenená tkanina G – 200 g/m2
 4. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 5. spodná úprava – PE fólia

Na prevzatie: technický list

40 special mineral

Hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu s vložkou zo sklenenej tkaniny a s povrchovou úpravou minerálnym jemnozrnným posypom.

Charakteristika a použitie
Sklodek 40 special mineral sa používa v hydroizolačných súvrstviach chrániacich podzemné časti budov proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode, ako vonkajšia izolácia bazénov, alebo ako hydroizolačná vrstva terás a striech.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – minerálne jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 3. nosná vložka – sklenená tkanina G – 200 g/m2
 4. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 5. spodná úprava – PE fólia

Na prevzatie: technický list

40 standard mineral

Hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu s vložkou zo sklenej tkaniny s povrchovou úpravou minerálnym jemnozrnným posypom.

Charakteristika a použitie
Sklodek 40 štandard mineral sa používa ako vodotesná izolácia v hydroizolačných súvrstviach chrániacich podzemné časti budov proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode, ako vonkajšia izolácia bazénov, alebo ako hydroizolačná vrstva terás a striech.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – minerálne jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 3. nosná vložka – sklenená tkanina G – 200 g/m2
 4. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 5. spodná úprava – PE fólia

Na prevzatie: technický list

50 medium dekor

Vrchný modifikovaný asfaltový pás v skladbách viacvrstvových vodotesných izolácií striech aj so zaťažovacími vrstvami. Jednovrstvová aplikácie u sanácií striech.

Charakteristika a použitie
Sklodek 50 medium dekor je určený ako finálna vrstva hydroizolačného súvrstvia strešných plášťov s vysokými požiadavkami na pevnosť, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosť. Vrchný pás je určený pre všetky typy konštrukcie striech. Pás vyniká veľkou pevnosťou aj za nízkych teplôt.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – hrubozrnný farebný posyp
 2. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 3. nosná vložka – sklenená tkanina G – 200 g/m2
 4. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 5. spodná úprava – PE fólia

Na prevzatie: technický list

Špeciálne modifikované asfaltové pásy

Paraelast ANTIFIRE G S50

Hydroizolačný pás z modifkovaného asfaltu s vložkou zo sklenenej tkaniny a s povrchovou úpravou hrubozrnným posypom.

Charakteristika a použitie
PARAELAST ANTIFIRE G S50 je určený ako finálna vrstva hydroizolačného súvrstvia strešných plášťov s požiadavkou na klasifikáciu strešného plášťa pri vonkajšom pôsobení požiaru triedy Broof (t3). Pás ďalej vyniká veľkou pevnosťou aj pri nízkych teplotách, vysokou mechanickou odolnosťou, dlhodobou životnosťou a je určený pre všetky typy konštrukcií striech.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – hrubozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – modifikovaný SBS
 3. nosná vložka – sklenená tkanina G – 200 g/m2
 4. asfaltová hmota – modifikovaný SBS
 5. spodná úprava – PE fólia

Na prevzatie: technický list

AL + V S35

Hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu s vložkou z hliníkovej fólie kašírované sklenenou rohožou as povrchovou úpravou minerálnym jemnozrnným posypom.

Charakteristika a použitie
Paraelast AL + V S35 je určený ako protiradónová zábrana vo všetkých pásmach radónového zaťaženia pre najnáročnejšie prípady, ako hydroizolácia spodných stavieb proti zemnej vlhkosti, ako vysoko účinná parozábrana u jednoplášťových striech.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – minerálne jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 3. nosná vložka – sklená rohož + AL fólia
 4. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 5. spodná úprava – PE fólia

Na prevzatie: technický list

Paraelast AL + V S40

Hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu s vložkou z hliníkovej fólie kašírované sklenenou rohožou as povrchovú úpravou minerálnym jemnozrnným posypom.

Charakteristika a použitie
Paraelast AL + V S40 je určený ako protiradónová zábrana vo všetkých pásmach radónového zaťaženia pre najnáročnejšie prípady, ako hydroizolácia spodných stavieb proti zemnej vlhkosti, ako vysoko účinná parozábrana u jednoplášťových striech.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – minerálne jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 3. nosná vložka – sklená rohož + AL fólia
 4. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 5. spodná úprava – PE fólia

Na prevzatie: technický list

Paraelast ANTIFIRE G S40

Hydroizolačný pás z modifikované asfaltu s vložkou zo sklenenej tkaniny a s povrchovou úpravou hrubozrnným posypom.

Charakteristika a použitie
PARAELAST ANTIFIRE G S40 je určený ako finálna vrstva hydroizolačného súvrstvia strešných plášťov s požiadavkou na klasifikáciu strešného plášťa pri vonkajšom pôsobení požiaru triedy Broof (t3). Pás ďalej vyniká veľkou pevnosťou aj pri nízkych teplotách, vysokou mechanickou odolnosťou, dlhodobou životnosťou a je určený pre všetky typy konštrukcií striech.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – hrubozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – modifikovaný SBS
 3. nosná vložka – sklenená tkanina G 200 g/m2
 4. asfaltová hmota – modifikovaný SBS
 5. spodná úprava – PE fólia

Paraelast FIX G30

Hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu s vložkou zo sklenenej tkaniny a s povrchovou úpravou minerálnym jemnozrnným posypom. Na vrchnej strane je úprava krajov silikónovou páskou so šírkou 8 – 10 cm.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – minerálne jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 3. nosná vložka – sklenená tkanina G – 200 g/m2
 4. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 5. spodná úprava – silikónová fólia (snímateľná)

Na prevzatie: technický list

Paraelast FIX kombi 46

Hydroizolačný pás z oxidovaného asfaltu s vložkou zo sklenenej tkaniny a s povrchovou úpravou jemnozrnným posypom.

Charakteristika a použitie
PARAELAST FIX KOMBI 46 je špeciálny samolepiaci pás určený ako finálna vrstva jednovrstvové hydroizolácie striech a prípadne aj pre hydroizolačné súvrstvie strešných pásov. Šírka pozdĺžneho presahu umožňuje samolepiaci pás použiť aj pre stabilizáciu k podkladu pomocou mechanického kotvenia k najrôznejším strešným nosným konštrukciám. Časť pozdĺžneho presahu je samolepiaci, ale zostávajúcu šírku presahu je potrebné po stabilizácii pásu k podkladu nataviť.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – hrubozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – modifikovaná samolepiaca
 3. nosná vložka – kombinovaná, polyesterová vložka PV a sklenená mriežka – 200 g/m2
 4. asfaltová hmota – modifikovaná samolepiaca
 5. spodná úprava – silikónová fólia

Na prevzatie: technický list

Paraelast FIX PE

Hydroizolačný pás z oxidovaného asfaltu s vložkou zo sklenenej tkaniny a s povrchovou úpravou jemnozrnným posypom.

Charakteristika a použitie
Paraelast FIX PE je samolepiaci pás a používa sa ako podkladová vrstva hydroizolačného súvrstvia zateplených strešných plášťov, ako izolácia spodnej stavby a prípadne aj ako parozábrana v skladbách striech. Výrobok je určený predovšetkým ako podkladový pás pod finálnu vrstvu hydroizolácie na plochej strechy. Výhodou pásu je aplikácia bez použitia plameňa horáka. Pri aplikácii finálnej vrstvy pomocou natavovania sa účinok lepivosti spodného samolepiaceho pásu výrazne zvyšuje. Horný povrch je opatrený spalnou PE fóliou, čo urýchľuje aplikáciu finálnej vrstvy pomocou natavenia alebo zvyšuje priľnavosť pri aplikácii samolepiacej finálnej vrstvy.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – spalná PE fólia + silikónová snímateľná páska
 2. asfaltová hmota – modifikovaná samolepiaca
 3. nosná vložka – sklenená rohož a sklenená mriežka
 4. asfaltová hmota – modifikovaná samolepiaca
 5. spodná úprava – silikónová fólia

Na prevzatie: KVK Parabit – Paraelast FIX PE

Paraelast FIX V30

Hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu s vložkou zo sklenenej rohože as povrchovou úpravou minerálnym jemnozrnným posypom. Na vrchnej strane je úprava krajov silikónovou páskou so šírkou 8 – 10 cm.

Charakteristika a použitie
Paraelast FIX V30 je samolepiaci pás a používa sa ako podkladová vrstva hydroizolačného súvrstvia zateplených strešných plášťov alebo ako izolácia spodnej stavby. Výrobok je určený predovšetkým ako podkladový pás pod finálnu vrstvu hydroizolácie na ploché strechy. Výhodou pásu je aplikácia bez použitia plameňa horáka. Pri aplikácii finálnej vrstvy pomocou natavovania sa účinok lepivosti spodného samolepiaceho pásu výrazne zvyšuje.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – minerálne jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 3. nosná vložka – sklenená rohož V – 60 g/m2
 4. asfaltová hmota -modifikovaný asfalt SBS
 5. spodná úprava – silikónová fólia

Na prevzatie: technický list

Paraelast FIX VB

Samolepiaci modifikovaný pás pre trapézové strechy. Má výborné difúzne vlastnosti, je odolný proti prešliapnutiu. Vhodný pre zateplené strechy.

Charakteristika a použitie
Paraelast FIX VB sa používa v skladbách jednoplášťových striech, ktoré sa budujú so zateplením na trapézovom plechu. S ohľadom na sklon strechy je možné na tepelnú izoláciu použiť dvojvrstvovú alebo jednovrstvovou hydroizoláciu.

Skladba výrobku

 1. snímateľná posilikonovaná fólia
 2. sklenená tkanina G – 200 g/m2
 3. modifikovaný jednostranný samolepiaci asfalt
 4. snímateľná posilikovaná fólia

Na prevzatie: <> technický list

Paraelast G200 MONO 50 medium dekor

Hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu s vložkou z polyesterového rúna a s povrchovou úpravou farebným hrubozrnným posypom.

Charakteristika a použitie
PARAELAST G200 MONO 50 medium dekor je špeciálny jednovrstvý vrchný hydroizolačný pás určený pre mechanické kotvenie k najrôznějším strešným nosným konštrukciám. Presahy hydroizolácie sa po vykonaní mechanického kotvenia natavia.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – hrubozrnný farebný posyp
 2. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 3. nosná vložka – sklenená tkanina G – 200 g/m2
 4. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 5. spodná úprava – PE fólia

Na prevzatie: technický list

Paraelast PV250 MONO 50 special dekor

Hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu s vložkou z polyesterového rúna a s povrchovou úpravou farebným hrubozrnným posypom. Na vrchnej strane je úprava krajov so šírkou 12 – 14 cm z dôvodu prekrytia a spájania pásu natavením.

Charakteristika a použitie
Paraelast PV250 MONO 50 special dekor šedý je špeciálny jednovrstvový vrchný hydroizolačný pás určený pre mechanické kotvenie k najrôznejším strešným nosným konštrukciám. Presahy hydroizolácie sa po vykonaní mechanického kotvenia natavia.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – hrubozrnný farebný posyp
 2. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 3. nosná vložka – polyesterová vložka PV – 250 g/m2
 4. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 5. spodná úprava – PE fólia

Na prevzatie: technický list

Paraelast STAR 46 dekor

Hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu s vložkou z polyesterového rúna a s povrchovou úpravou farebným hrubozrnným posypom. Na vrchnej strane je úprava krajov so šírkou 12 – 14 cm z dôvodu prekrytia a spájania pásu natavením.

Charakteristika a použitie
Paraelast STAR 46 dekor je špeciálny jednovrstvový vrchný hydroizolačný pás určený pre mechanické kotvenie k najrôznejším strešným nosným konštrukciám. Presahy hydroizolácie sa po vykonaní mechanického kotvenia natavia.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – hrubozrnný farebný posyp
 2. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 3. nosná vložka – polyesterová vložka PV – 250 g/m2
 4. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 5. spodná úprava – PE fólia

Na prevzatie: technický list

Paraelast FIX AL

Hydroizolačný pás z oxidovaného asfaltu s vložkou zo sklenej tkaniny a s povrchovou úpravou jemnozrnným posypom.

Charakteristika a použitie
Paraelast FIX AL je samolepiaci pás a používa sa hlavne ako vysoko účinná parozábrana v skladbách striech. Ďalej je určený ako protiradónová zábrana vo všetkých pásmach radónového zaťaženia pre najnáročnejšie prípady a ako hydroizolácia spodných stavieb proti zemnej vlhkosti.

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – minerálne jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – modifikovaný SBS, obojstranný samolepiace
 3. nosná vložka – kombinovaná – sklenená rohož V + AL fólia – 100 g/m2
 4. asfaltová hmota – modifikovaný SBS, obojstranný samolepiace
 5. spodná úprava – silikónová fólia (snímateľná)

Na prevzatie: technický list