tel.:+421 948 357 570

Značka Ceresit je vybudovaná na viac než storočnej tradícii. Pod značkou Ceresit sa snúbi tradícia a pokrok, ktoré sú nasmerované do stáleho prúdu inovatívnych produktov aj do expanzie na nové trhy. Práve preto je Ceresit v súčasnosti medzinárodne uznávanou poprednou značkou ponúkajúcou širokú škálu veľmi kvalitných produktových systémov.

Základne hodnoty:

 • Inovácia
 • Kvalita
 • technická odbornosť
 • Udržateľnosť.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

 

Na prevzatie
stránka produktov CERESIT CERESIT – produkty

Impregnačné a penetračné nátery

CT 13 - Impregnácia fasád

Koncentrát na odstránenie nečistôt

Charakteristika

 • Efektívne odstraňuje špinu z fasády
 • Vysoko účinný
 • Na vnútorné aj vonkajšie použitie
 • Neobsahuje žieravé látky
 • Odstraňuje špinu, olej aj mastnotu

Oblasti použitia
Ceresit CT 98 slúži na umývanie a odmasťovanie ťažko znečistených fasád budov ukončených tenkovrstvovými akrylátovými, silikátovými, silikónovými alebo silikátovo-silikónovými omietkami. CT 98 je vhodný aj na čistenie fasád z vápennocemen­tových omietok, prírodného či umelého kameňa, fasád ukončených keramickým náterom či fasád vytvorených zo skla a hliníka. Výrobok je súčasťou systémov Ceresit Ceretherm. Po umytí fasády pomocou CT 98 je ju možné obnoviť pomocou fasádnych náterov Ceresit. Koncentrát sa môže použiť aj na čistenie a odmasťovanie minerálnych podláh, ktoré boli znečistené ešte pred nanesením následných vrstiev. CT 98 odstraňuje motorový olej, suché nečistoty, technickú soľ, sadze či ľahké uhľovodíky. Môže sa použiť aj na čistenie skla a plastu. Produkt je určený na vnútorné a vonkajšie použitie.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

 

Balenie 5 l a 10 l plastový kanister
Skladovateľnosť Do 12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v suchom prostredí, v originálnych a nepoškodených obaloch.
Spotreba 0,2 – 0,7 l/m2, podľa nasiakavosti podkladu
Odolnosť proti dažďu po cca 4 hodinách

 

Na prevzatie
technický list technický list
vyhlásenie o parametroch karta bezpečnostných údajov

CT 15 - Základný náter

CT 15 – Základný náter

Základný náter na penetráciu podkladov pod tenkovrstvové silikátové omietky, stierky a náterové hmoty

Charakteristika

 • uľahčuje nanášanie omietok
 • zvyšuje priľnavosť k podkladu
 • vodovzdorný
 • veľmi dobrá krycia schopnosť
 • na nanášanie maliarskym valčekom alebo štetcom
 • pripravený na okamžité použitie

Oblasti použitia
Ceresit CT 15 je určený na penetráciu vystužujúcej vrstvy s armovacou sieťou v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS), vhodný aj na tradičné omietky, sadrokartónové a drevovláknité dosky, sadrové omietky, všetky druhy betónu a súdržné náterové hmoty. CT 15 znižuje nasiakavosť podkladu, uľahčuje nanášanie tenkovrstvových silikátových omietok, stierok aj náterov a zlepšuje ich prídržnosť k podkladu. Má veľmi dobrú kryciu schopnosť, zjednocuje podklad a zamedzuje vzniku nejednotného odtieňa farebných silikátových omietok – odporúčame použiť náter CT 15 v odtieni zodpovedajúcom farbe omietky. CT 15 je vhodný pre použitie v exteriéri aj interiéri. Pre povrchovú úpravu pevnosti nasiakavých podkladov použite Ceresit CT 17.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

Balenie  5 l a 10 l plastová nádoba
Skladovateľnosť  do 6 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na paletách, v chladnom prostredí a v originálnom nepoškodenom balení. Chráňte pred mrazom!
Teplota spracovania  +5°C až +25°C
Spotreba 0,2 – 0,5 l/m2, v závislosti od rovnosti a nasiakavosti podkladu
Doba schnutia  cca 3 hodiny

 

Na prevzatie
technický list technický list
vyhlásenie o parametroch karta bezpečnostných údajov

CT 16 - Základný náter

CT 16 – Základný náter

Biela alebo prefarbená farba na báze umelých živíc pre základné nátery pod tenkovrstvové omietky a farby

Charakteristika

 • uľahčuje nanášanie omietok
 • zvyšuje priľnavosť k podkladu
 • vodovzdorný
 • veľmi dobrá krycia schopnosť
 • na nanášanie maliarskym valčekom alebo štetcom
 • pripravený na okamžité použitie

Oblasti použitia
Ceresit CT 16 slúži ako základný náter vystužujúcej vrstvy s armovacou sieťou v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS). Je vhodný tiež na nátery tradičných omietok, betónov a pevných náterov. CT 16 znižuje nasiakavosť podkladu. Obsahuje minerálne plnivo, ktoré zabezpečuje zdrsnený povrch vytvrdnutého náteru pre dobrú priľnavosť následných vrstiev a vysokú odolnosť proti obrusu. Zjednocuje povrch, zvyšuje priľnavosť omietok, stierok a náterových hmôt, má veľmi dobrú schopnosť krytia a zamedzuje vzniku výkvetov a škvŕn na prefarbených akrylátových, silikónových alebo minerálnych omietkach. Odporúčame použitie náteru CT 16 v odtieni zodpovedajúcom farbe omietky. Vhodný pre použitie v interiéri aj exteriéri. Pre povrchovú úpravu pevnosti nasiakavých podkladov použite hĺbkovú penetráciu Ceresit CT 17.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

 

Balenie 5 l a 10 l plastová nádoba
Skladovateľnosť do 12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na paletách, v chladnom prostredí a v originálnom, nepoškodenom balení. Chráňte pred mrazom!
Teplota spracovania  +5°C až +25°C
Spotreba  0,2 – 0,5 l/m2, v závislosti od rovnosti a nasiakavosti podkladu
Doba schnutia  cca 3 hodiny

 

Na prevzatie
technický list technický list
vyhlásenie o parametroch karta bezpečnostných údajov

CT 240 - Winter

CT 240 – Winter

Prísada do disperzných omietok a fasádnych náterov urýchľujúca ich vytvrdzovanie a schnutie aj pri nízkych teplotách

Vlastnosti

 • umožňuje realizáciu prác pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu
 • jednoduché použitie
 • neovplyvňuje iné vlastnosti materiálov

Oblasti použitia
Prísada CT 240 WINTER je určená do tenkovrstvových akrylátových omietok (CT 60, CT 63, CT 64), silikátovo-silikónových omietok (CT 174, CT 175), silikónových omietok (CT 74, CT 75), základných náterov (CT 16), akrylátových náterov (CT 42, CT 44) a silikónových fasádnych náterov (CT 48, CT 49). Prísada urýchľuje vytvrdzovanie a schnutie omietok a náterov Ceresit aj pri nízkych teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu. Prísada umožňuje realizáciu prác v období jeseň – jar, kedy nočné teploty klesajú pod 0°C. Aplikácia produktov Ceresit by mala prebiehať vtedy, keď sú teploty ovzdušia aj podkladu nad nulou, pričom pokles teploty pod 0°C je možný po 6 až 8 hodinách od dokončenia aplikácie.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

Balenie  100 ml plastová nádoba
Báza vodná disperzia hydroxidov
Hustota 1,0 kg/l
Teplota spracovania od 0°C do +15°C
Orientačná spotreba 1 bal. – 100 ml na 25 kg omietky 

½ bal. – 50 ml na 15 l fasádneho alebo základného náteru

 

Na prevzatie
technický list technický list
vyhlásenie o parametroch karta bezpečnostných údajov

CT 280 - Winter

CT 280 – Winter

Prísada do cementových lepiacich a stierkových mált urýchľujúca ich vytvrdzovanie aj pri nízkych teplotách

Vlastnosti

 • zlepšuje spracovateľnosť lepiacich a stierkových mált pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu
 • jednoduché spracovanie
 • neovplyvňuje ostatné parametre mált

Oblasti použitia
Prísada CT 280 WINTER je určená do cementových lepiacich a stierkových mált Ceresit (ZS, ZU, CT 80, CT 83, CT 85, CT 87 a CT 190). Prísada urýchľuje vytvrdzovanie mált Ceresit aj pri nižšej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu. Prísada umožňuje spracovávať lepiace a stierkové malty aj v období jeseň – jar, kedy nočné teploty klesajú pod 0°C. Produkty, do ktorých bola pridaná prísada CT 280, možno aplikovať iba pri teplote ovzdušia aj podkladu vyššej ako 0°C. Pokles teploty pod 0°C je možný po minimálne 6 – 8 hodinách od aplikácie.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

Balenie 250 g plastová nádoba
Báza zmes solí
Hustota cca 2,15 kg/l
Teplota spracovania od 0 °C do +15 °C
Orientačná spotreba 1 bal. – 250 g na 25 kg produktu

 

Na prevzatie
technický list technický list
vyhlásenie o parametroch karta bezpečnostných údajov

CT 98 - Koncentrát na odstránenie nečistôt

CT 98 – Koncentrát na odstránenie nečistôt

Koncentrát na odstránenie nečistôt

Charakteristika

 • Efektívne odstraňuje špinu z fasády
 • Vysoko účinný
 • Na vnútorné aj vonkajšie použitie
 • Neobsahuje žieravé látky
 • Odstraňuje špinu, olej aj mastnotu

Oblasti použitia
Ceresit CT 98 slúži na umývanie a odmasťovanie ťažko znečistených fasád budov ukončených tenkovrstvovými akrylátovými, silikátovými, silikónovými alebo silikátovo-silikónovými omietkami. CT 98 je vhodný aj na čistenie fasád z vápennocemen­tových omietok, prírodného či umelého kameňa, fasád ukončených keramickým náterom či fasád vytvorených zo skla a hliníka. Výrobok je súčasťou systémov Ceresit Ceretherm. Po umytí fasády pomocou CT 98 je ju možné obnoviť pomocou fasádnych náterov Ceresit. Koncentrát sa môže použiť aj na čistenie a odmasťovanie minerálnych podláh, ktoré boli znečistené ešte pred nanesením následných vrstiev. CT 98 odstraňuje motorový olej, suché nečistoty, technickú soľ, sadze či ľahké uhľovodíky. Môže sa použiť aj na čistenie skla a plastu. Produkt je určený na vnútorné a vonkajšie použitie.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

Báza voda a rozpúšťadlá s chráneným vzorcom
Učinné látky povrchovo aktívne látky, prísady
Zápach borovicový
Špecifická hmotnosť 1,02 kg/l
Bod vzplanutia žiaden

 

Na prevzatie
technický list technický list
vyhlásenie o parametroch karta bezpečnostných údajov

Silikónové omietky

CT 74 Double Dry - Silikónová omietka hladená

CT 74 Double Dry – Silikónová omietka hladená

Tenkovrstvová dekoratívna omietka s technológiou Double Dry pre vonkajšie a vnútorné použitie.

Vlastnosti

 • vysoko samočistiaca (odolná proti znečisteniu)
 • vysoko odolná proti znečisteniu
 • hydrofóbna
 • veľmi nízka nasiakavosť a vysoká paropriepustnosť
 • vysoká trvanlivosť
 • vysoká elasticita a odolnosť proti nárazu
 • vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom
 • BioProtect – odolná proti plesniam, riasam a hubám
 • umožňuje strojové spracovanie
 • dodavaná v celej palete farieb Ceresit Colours of Nature®

Oblasti použitia
Omietka Ceresit CT 74 slúži na vytváranie tenkovrstvových dekoratívnych omietok na betónových podkladoch, tradičných omietkach, pri vnútornom použití aj na sadrových podkladoch, na drevotrieskových či sadrokartónových doskách atď. CT 74 možno použiť ako fasádnu povrchovú úpravu v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS) za použitia dosiek z polystyrénu alebo minerálnej vlny. Omietka CT 74 je vhodná pre použitie na miestach, kde je žiaduca vysoká paropriepustnosť spolu s nízkou nasiakavosťou a vysokou odolnosťou proti zašpineniu (technológia Double Dry). Omietka CT 74 je dostupná v celej farebnej škále Colours of Nature. Pri aplikácii ETICS je možné použiť odtiene s koeficientom odrazu svetla (HBW) do 25 %, pri aplikácii na menšie plochy a napríklad v prípade architektonických detailov je možé použiť aj intenzívne tmavé farby. Omietka CT 74 obsahuje aditíva (zapúzdrené kapsule), ktoré vďaka pozvolnému uvoľňovaniu zaručujú, že omietka je dlhodobo chránená proti biologickému napadnutiu hubami, plesňami či riasami.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

 

Na prevzatie
technický list technický list
karta bezpečnostných údajov 1,5 mm – 1,5 mm – karta bezpečnostných údajov
2,0 mm – 2,0 mm – karta bezpečnostných údajov
2,5 mm – 2,5 mm – karta bezpečnostných údajov

CT 75 Double Dry - Silikónová omietka ryhovaná

CT 75 Double Dry – Silikónová omietka ryhovaná

Tenkovrstvová dekoratívna omietka s technológiou Double Dry pre vonkajšie a vnútorné použitie.

Vlastnosti

 • vysoko samočistiaca
 • vysoko odolná proti znečisteniu
 • hydrofóbna
 • veľmi nízka nasiakavosť a vysoká paropriepustnosť
 • vysoká trvanlivosť
 • vysoká elasticita a odolnosť proti nárazu
 • vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom
 • BioProtect – odolná proti plesniam, riasam a hubám
 • umožňuje strojové spracovanie
 • dodavaná v celej palete farieb Ceresit Colours of Nature

Oblasti použitia
Omietka Ceresit CT 75 slúži na vytváranie tenkovrstvových omietkových vrstiev na betónových podkladoch, tradičných omietkach, pri vnútornom použití aj na sadrových podkladoch, na drevotrieskových alebo sadrokartónových doskách atď. CT 75 možno tiež použiť ako fasádnu povrchovú úpravu v kontaktných zatepľovacích systémoch Ceresit Ceretherm (ETICS). Omietka CT 75 je vhodná pre použitie na miestach, kde je žiaduca vysoká paropriepustnosť spolu s nízkou nasiakavosťou a vysokou odolnosťou proti zašpineniu (technológia Double Dry). Omietka CT 75 je dostupná v celej farebnej škále Colours of Nature. Pri aplikácii ETICS je možné použiť odtiene s koeficientom odrazu svetla (HBW) do 25 %, pri aplikácii na menšie plochy a napríklad v prípade architektonických detailov je možé použiť aj intenzívne tmavé farby. Omietka CT 75 obsahuje aditíva (zapúzdrené kapsule), ktoré vďaka pozvolnému uvoľňovaniu zaručujú, že omietka je dlhodobo chránená proti biologickému napadnutiu hubami, plesňami či riasami.

Stránka výrobcu: www.pjcolours.sk

 

Balenie 25 kg plastová nádoba
Skladovateľnosť 6 mesiacov v suchom prostredí.
Spotreba 2,5 – 2,7 kg/m²
Odolnosť proti dažďu od 24 do 48 hodín, v závislosti od teploty

 

Na prevzatie
technický list technický list
vyhlásenie o parametroch karta bezpečnostných údajov

CT 74 - Silikónová omietka hladená

CT 74 – Silikónová omietka hladená

Tenkovrstvová dekoratívna omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie

Charakteristika

 • samočistiaca (vysoko odolná proti znečisteniu)
 • vysoko pružná
 • vysoká stálofarebnosť
 • nízka nasiakavosť a vysoká paropriepustnosť
 • vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom
 • BioProtect – odolná proti plesniam, riasama hubám
 • umožňuje strojové spracovanie
 • dodávaná v 511 farebných odtieňoch Ceresit Colours of Nature®

Oblasti použitia
Omietka Ceresit CT 74 slúži na vytváranie tenkovrstvových dekoratívnych omietok na betónových podkladoch, tradičných omietkach, pri vnútornom použití aj na sadrových podkladoch, na drevotrieskových či sadrokartónových doskách atď. CT 74 možno použiť ako fasádnu povrchovú úpravu v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS) za použitia dosiek z polystyrénu alebo minerálnej vlny. Omietka CT 74 je vhodná pre použitie na miestach, kde je žiaduca vysoká paropriepustnosť. Pri riešení fasád odporúčame intenzívne tmavé farby používať len na menších ohraničených plochách, napríklad na ar chi tektonických detailoch. Omietka Ceresit CT 74 je odolná proti biologickému napadnutiu hubami, plesňami a riasami.

Stránka výrobcu: www.pjcolours.sk

 

Balenie 25 kg plastová nádoba
Skladovateľnosť Do 12 mesiacov od dátumu výroby. Chráňte pred mrazom.
Orientačná spotreba CT 74 zrno 1,5 mm – od 2,1 do 2,5 kg/m2
CT 74 zrno 2,0 mm – od 3,1 do 3,4 kg/m2
CT 74 zrno 2,5 mm – od 3,8 do 4,0 kg/m2
Odolnosť proti dažďu od 24 do 48 hodín, v závislosti od teploty

 

Na prevzatie
technický list technický list
karta bezpečnostných údajov 1,5 mm – 1,5 mm – karta bezpečnostných údajov
2,0 mm – 2,0 mm – karta bezpečnostných údajov
2,5 mm – 2,5 mm – karta bezpečnostných údajov

CT 75 - Silikónová omietka ryhovaná

CT 75 – Silikónová omietka ryhovaná

Tenkovrstvová dekoratívna omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie

Charakteristika

 • samočistiaca (vysoko odolná proti znečisteniu)
 • vysoko pružná
 • vysoká stálofarebnosť
 • nízka nasiakavosť a vysoká paropriepustnosť
 • vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom
 • BioProtect – odolná proti plesniam, riasam a hubám
 • dodávaná v 511 farebných odtieňoch Ceresit Colours of Nature®

Oblasti použitia
Omietka Ceresit CT 75 slúži na vytváranie tenkovrstvových omietkových vrstiev na betónových podkladoch, tradičných omietkach, pri vnútornom použití aj na sadrových podkladoch, na drevotrieskových alebo sadrokartónových doskách atď. CT 75 možno tiež použiť ako fasádnu povrchovú úpravu v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS) za použitia dosiek z polystyrénu alebo minerálnej vlny. Omietka CT 75 je vhodná pre použitie na miestach, kde je žiaduca vysoká paropriepustnosť. Omietka CT 75 je dostupná v širokej palete farebných odtieňov a pri riešení fasád odporúčame intenzívne tmavé farby používať len na menších ohraničených plochách, napríklad na architektonických detailoch.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

 

Balenie 25 kg plastová nádoba
Skladovateľnosť 6 mesiacov v suchom prostredí.
Spotreba 2,5 – 2,7 kg/m2
Odolnosť proti dažďu od 24 do 48 hodín, v závislosti od teploty

 

Na prevzatie
technický list technický list
vyhlásenie o parametroch karta bezpečnostných údajov

Silikátovo-silikónové omietky

CT 174 Double Dry - Silikátovo-silikónová omietka hladená

CT 174 Double Dry – Silikátovo-silikónová omietka hladená

Tenkovrstvová dekoratívna omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie.

Vlastnosti

 • hydrofóbna, odolná proti zašpineniu
 • paropriepustná
 • nízka nasiakavosť
 • mechanicky odolná
 • odolná proti poveternostným vplyvom
 • BioProtect – omietka odolná proti plesniam, riasam a hubám
 • umožňuje strojové spracovanie
 • dodávaná v celej palete farieb Ceresit Colours of Nature®

Oblasti použitia
Omietka Ceresit CT 174 kombinuje dobré vlastnosti silikátových a silikónových omietok. Je paropriepustná, s nízkou nasiakavosťou a odolná proti znečisteniu (technológia Double Dry). Omietka Ceresit CT 174 je určená na vytváranie tenkovrstvových omietok na betónových podkladoch a tradičných omietkach. CT 174 je možné tiež použiť ako fasádnu povrchovú úpravu v kontaktných zatepľovacích systémoch Ceresit Ceretherm (ETICS) pri zatepľovaní obvodového muriva budov, za použitia dosiek z polystyrénu alebo minerálnej vlny. V interiéri je možné CT 174 použiť aj na sadrových podkladoch, na drevotrieskach či sadrokartónových doskách. Omietka CT 174 je dostupná v celej farebnej škále Colours of Nature. Pri aplikácii ETICS je možné použiť odtiene s koeficientom odrazu svetla (HBW) do 25 %, pri aplikácii na menšie plochy a napríklad v prípade architektonických detailov je možé použiť aj intenzívne tmavé farby. Omietka CT 174 obsahuje aditíva (zapúzdrené kapsule), ktoré vďaka pozvolnému uvoľňovaniu zaručujú, že omietka je dlhodobo chránená proti biologickému napadnutiu hubami, plesňami či riasami.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

 

Na prevzatie
technický list technický list
vyhlásenie o parametroch 1,5 – karta bezpečnostných údajov
2,0 – karta bezpečnostných údajov

CT 175 Double Dry - Silikátovo-silikónová omietka ryhovaná

CT 175 Double Dry – Silikátovo-silikónová omietka ryhovaná

Tenkovrstvová dekoratívna omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie.

Vlastnosti

 • hydrofóbna, odolná proti zašpineniu
 • nízka nasiakavosť
 • prepúšťa vodnú paru
 • mechanicky odolná
 • odolná proti poveternostným vplyvom,
 • BioProtect – odolná proti plesniam, riasam a hubám
 • stabilný farebný odtieň
 • udodávaná v celej palete farieb Ceresit Colours of Nature®

Oblasti použitia
Omietka Ceresit CT 175 kombinuje dobré vlastnosti silikátových a silikónových omietok. Je paropriepustná, s nízkou nasiakavosťou a odolná proti znečisteniu (technológia Double Dry). Omietka Ceresit CT 175 je určená na vytváranie tenkovrstvových omietok na betónových podkladoch alebo tradičných omietkach. CT 175 možno použiť ako fasádnu povrchovú úpravu v kontaktných zarepľovacích systémoch Ceresit Ceretherm (ETICS) pri zatepľovaní obvodového muriva budov, pri použití dosiek z EPS alebo minerálenej vlny. CT 175 je možné tiež použiť na sadrových podkladoch, na drevotrieskach či sadrokartónových doskách. Omietka CT 175 je dostupná v celej farebnej škále Colours of Nature. Pri aplikácii ETICS je možné použiť odtiene s koeficientom odrazu svetla (HBW) do 25 %, pri aplikácii na menšie plochy a napríklad v prípade architektonických detailov je možé použiť aj intenzívne tmavé farby. Omietka CT 175 obsahuje aditíva (zapúzdrené kapsule), ktoré vďaka pozvolnému uvoľňovaniu zaručujú, že omietka je dlhodobo chránená proti biologickému napadnutiu hubami, plesňami či riasami.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

 

Na prevzatie
technický list technický list
karta bezpečnostných údajov karta bezpečnostných údajov

CT 174 - Silikátovo-silikónová omietka hladená

CT 174 – Silikátovo-silikónová omietka hladená

Tenkovrstvová dekoratívna omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie.

Charakteristika

 • dodávaná v 511 farebných odtieňoch Ceresit Colours of Nature®
 • stabilný farebný odtieň
 • paropriepustná a hydrofóbna
 • nízka nasiakavosť
 • mechanicky odolná
 • odolná proti poveternostným vplyvom,znečisteniu a UV žiareniu
 • BioProtect – omietka odolná proti plesniam, riasam a hubám
 • pripravená na okamžité použitie
 • umožňuje strojové spracovanie

Oblasti použitia
Omietka Ceresit CT 174 je paropriepustná, hydrofobizovaná a odolná proti UV žiareniu, poveternostným vplyvom a znečisteniu. Omietka Ceresit CT 174 je určená na vytváranie tenkovrstvových omietok na betónových podkladoch a tradičných omietkach. CT 174 je možné tiež použiť ako fasádnu povrchovú úpravu v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS) pri zatepľovaní obvodového muriva budov s použitím dosiek z polystyrénu alebo minerálnej vlny. V interiéri je možné CT 174 použiť aj na sadrových podkladoch, na drevotrieskach či sadrokartónových doskách. Intenzívne a tmavé odtiene omietok odporúčame použiť iba na malých plochách, napr. architektonických detailoch. Silikón-silikátová omietka CT 174 je odolná proti biologickému napadnutiu hubami, plesňami a riasami.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

 

Balenie Plastové nádoby 25 kg
Doba schnutia cca 15 minút
Spotreba CT 174 1,5 mm cca 2,5 kg/m2
CT 174 2,0 mm cca 3,4 – 3,7 kg/m2
Odolnosť proti dažďu po cca 24 hodinách

 

Na prevzatie
technický list technický list
karta bezpečnostných údajov 1,5 –  karta bezpečnostných údajov
2,0 –  karta bezpečnostných údajov

CT 175 - Silikátovo-silikónová omietka ryhovaná

CT 175 – Silikátovo-silikónová omietka ryhovaná

Tenkovrstvová dekoratívna omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie

Charakteristika

 • paropriepustná a hydrofóbna
 • nízka nasiakavosť
 • mechanicky odolná
 • odolná proti poveternostným vplyvom, znečisteniu a UV žiareniu
 • BioProtect – odolná proti plesniam, riasam a hubám
 • stabilný farebný odtieň
 • umožňuje strojové spracovanie
 • dodávaná v 511 farebných odtieňoch Ceresit Colours of Nature ®

Oblasti použitia
Omietka Ceresit CT 175 je paropriepustná, s veľmi nízkou nasiakavosťou a odolná proti UV žiareniu, poveternostným vplyvom a znečisteniu. Omietka Ceresit CT 175 je určená na vytváranie tenkovrstvových omietok na betónových podkladoch alebo tradičných omietkach. CT 175 možno použiť ako fasádnu povrchovú úpravu v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS) pri zatepľovaní obvodového muriva budov s použitím dosiek z polystyrénu alebo minerálnej vlny. CT 175 je možné tiež použiť na sadrových podkladoch, na drevotrieskach či sadrokartónových doskách. Intenzívne a tmavé odtiene omietok odporúčame použiť iba na malých plochách, napr. architektonických detailoch. Omietka Ceresit CT 175 je odolná proti biologickému napadnutiu hubami, plesňami a riasami.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

 

Balenie 25 kg PE nádoba
Skladovateľnosť 6 mesiacov v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom.
Doba schnutia ca 15 minút
Odolnosť proti dažďu po cca 24 hodinách
Orientačná spotreba cca 2,7 kg/m2
Teplota spracovania od +5°C do +25°C

 

Na prevzatie
technický list technický list
karta bezpečnostných údajov karta bezpečnostných údajov

CT 174 - Machine

CT 174 – Machine

Tenkovrstvová dekoratívna omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie.

Vlastnosti určená na strojovú aplikáciu optimalizovaná spotreba homogénny finálny povrch paropriepustný nízka nasiakavosť odolná proti mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom

Oblasti použitia
Omietka Ceresit CT 174 Machine kombinuje dobré vlastnosti silikátových a silikónových omietok. Je paropriepustná, s nízkou nasiakavosťou a odolná proti znečisteniu. Omietka Ceresit CT 174 Machine je určená na vytváranie tenkovrstvových omietok na betónových podkladoch a tradičných omietkach. CT 174 Machine je možné tiež použiť ako fasádnu povrchovú úpravu v kontaktných zatepľovacích systémoch Ceresit Ceretherm (ETICS) pri zatepľovaní obvodového muriva budov, za použitia dosiek z polystyrénu alebo minerálnej vlny. V interiéri je možné CT 174 Machine použiť aj na sadrových podkladoch, na drevotrieskach či sadrokartónových doskách. Omietka CT 174 Machine je dostupná v celej farebnej škále Colours of Nature. Pri aplikácii ETICS je možné použiť odtiene s koeficientom odrazu svetla (HBW) do 25%, pri aplikácii na menšie plochy a napríklad v prípade architektonických detailov je možé použiť aj intenzívne tmavé farby.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

 

Báza vodná disperzia syntetických živíc s minerálnymi plnivami a pigmentami
Hustota cca 1,9 kg/l
Teplota spracovania od +5°C do +30°C
Odolnosť proti dažďu po cca 24 hodinách
Doba otvorenia cca 15 min.
Orientačná spotreba CT 174 1,0 mm cca 1,5 kg/m2
Paropriepustnosť V 2 podľa EN 15824:2010
Absorpcia vody W 2 podľa EN 15824:2010
Priľnavosť 0,6 N/mm2 podľa EN 15824:2010
Tepelná vodivosť λ = 0,61 W/(m.K) podľa EN 15824:2010
Odporúčaný priemer trysky Ø6 mm

 

Na prevzatie
technický list technický list
karta bezpečnostných údajov karta bezpečnostných údajov

CT 98 - Koncentrát na odstránenie nečistôt

CT 98 – Koncentrát na odstránenie nečistôt

Koncentrát na odstránenie nečistôt

Charakteristika

 • Efektívne odstraňuje špinu z fasády
 • Vysoko účinný
 • Na vnútorné aj vonkajšie použitie
 • Neobsahuje žieravé látky
 • Odstraňuje špinu, olej aj mastnotu

Oblasti použitia
Ceresit CT 98 slúži na umývanie a odmasťovanie ťažko znečistených fasád budov ukončených tenkovrstvovými akrylátovými, silikátovými, silikónovými alebo silikátovo-silikónovými omietkami. CT 98 je vhodný aj na čistenie fasád z vápennocemen­tových omietok, prírodného či umelého kameňa, fasád ukončených keramickým náterom či fasád vytvorených zo skla a hliníka. Výrobok je súčasťou systémov Ceresit Ceretherm. Po umytí fasády pomocou CT 98 je ju možné obnoviť pomocou fasádnych náterov Ceresit. Koncentrát sa môže použiť aj na čistenie a odmasťovanie minerálnych podláh, ktoré boli znečistené ešte pred nanesením následných vrstiev. CT 98 odstraňuje motorový olej, suché nečistoty, technickú soľ, sadze či ľahké uhľovodíky. Môže sa použiť aj na čistenie skla a plastu. Produkt je určený na vnútorné a vonkajšie použitie.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

Báza voda a rozpúšťadlá s chráneným vzorcom
Učinné látky povrchovo aktívne látky, prísady
Zápach borovicový
Špecifická hmotnosť 1,02 kg/l
Bod vzplanutia žiaden

 

Na prevzatie
technický list technický list
vyhlásenie o parametroch karta bezpečnostných údajov

Silikátové omietky

CT 72 - Silikátová omietka hladená

CT 72 – Silikátová omietka hladená

Tenkovrstvová dekoratívna omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie

Charakteristika

 • vysoko paropriepustná a hydrofóbna
 • odolná proti poveternostným vplyvom
 • znečisteniu a UV žiareniu
 • dlhá životnosť
 • odolná proti mechanickému poškodeniu a znečisteniu
 • BioProtect – odolná proti plesniam, riasama hubám
 • stabilný farebný odtieň
 • umožňuje strojové spracovanie
 • dodávaná v 511 farebných odtieňoch Ceresit Colours of Nature®

Oblasti použitia
Omietka Ceresit CT 72 slúži na vytváranie tenkovrstvových dekoratívnych omietok na betónových podkladoch, tradičných omietkach, pri vnútornom použití aj na sadrových podkladoch, na drevotrieskových či sadrokartónových doskách atď. CT 72 možno použiť ako fasádnu povrchovú úpravu v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS) za použitia dosiek z polystyrénu alebo minerálnej vlny. Omietka CT 72 je vhodná na použitie na miestach, kde je žiaduca vysoká paropriepustnosť. Pri riešení fasád, odporúčame intenzívne tmavé farby používať len na menších ohraničených plochách, napríklad na architektonických detailoch. Omietka Ceresit CT 72 je odolná proti biologickému napadnutiu hubami, plesňami a riasami.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

 

 

Balenie 25 kg plastová nádoba
Skladovateľnosť Do 12 mesiacov od dátumu výroby. Chráňte pred mrazom.
Orientačná spotreba CT 72 zrno 1,5 mm – od 2,1 do 2,5 kg/m2
CT 72 zrno 2,0 mm – od 3,4 do 3,7 kg/m2
CT 72 zrno 2,5 mm – od 3,8 do 4,0 kg/m2
Odolnosť proti dažďu od 24 do 48 hodín, v závislosti od teploty

 

Na prevzatie
technický list technický list
karta bezpečnostných údajov 1,5 mm – karta bezpečnostných údajov
2,0 mm – karta bezpečnostných údajov
2,5 mm – karta bezpečnostných údajov

CT 73 - Silikátová omietka ryhovaná

CT 73 – Silikátová omietka ryhovaná

Tenkovrstvová dekoratívna omietka na vonkajšie a vnútorné použitie

Charakteristika

 • vysoko paropriepustná a hydrofóbna
 • odolná proti poveternostným vplyvom, znečisteniu a UV žiareniu
 • BioProtect – odolná proti plesniam, riasam a hubám
 • stabilný farebný odtieň
 • umožňuje strojové spracovanie
 • dodávaná v 511 farebných odtieňoch Ceresit Colours of Nature®

Oblasti použitia
Omietka Ceresit CT 73 slúži na vytváranie tenkovrstvových dekoratívnych omietok na betónových podkladoch, tradičných omietkach, pri vnútornom použití aj na sadrových podkladoch, na drevotrieskových či sadrokartónových doskách atď. CT 73 možno použiť ako fasádnu povrchovú úpravu v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS) za použitia dosiek z polystyrénu alebo minerálnej vlny. Omietka CT 73 je vhodná na použitie na miestach, kde je žiaduca vysoká paropriepustnosť. Pri riešení fasád odporúčame intenzívne tmavé farby používať len na menších ohraničených plochách, napríklad na architektonických detailoch. Omietka Ceresit CT 73 je odolná proti biologickému napadnutiu hubami, plesňami a riasami.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

 

Balenie 25 kg plastová nádoba
Skladovateľnosť 12 mesiacov v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom
Spotreba zrno 2,0 mm – od 2,5 do 2,7 kg/m²
zrno 3,0 mm – od 3,5 do 3,8 kg/m²
Odolnosť proti dažďu od 24 do 48 hodín, v závislosti od teploty

 

Na prevzatie
technický list technický list
karta bezpečnostných údajov karta bezpečnostných údajov

CT 98 - Koncentrát na odstránenie nečistôt

CT 98 – Koncentrát na odstránenie nečistôt

Koncentrát na odstránenie nečistôt

Charakteristika

 • Efektívne odstraňuje špinu z fasády
 • Vysoko účinný
 • Na vnútorné aj vonkajšie použitie
 • Neobsahuje žieravé látky
 • Odstraňuje špinu, olej aj mastnotu

Oblasti použitia
Ceresit CT 98 slúži na umývanie a odmasťovanie ťažko znečistených fasád budov ukončených tenkovrstvovými akrylátovými, silikátovými, silikónovými alebo silikátovo-silikónovými omietkami. CT 98 je vhodný aj na čistenie fasád z vápennocemen­tových omietok, prírodného či umelého kameňa, fasád ukončených keramickým náterom či fasád vytvorených zo skla a hliníka. Výrobok je súčasťou systémov Ceresit Ceretherm. Po umytí fasády pomocou CT 98 je ju možné obnoviť pomocou fasádnych náterov Ceresit. Koncentrát sa môže použiť aj na čistenie a odmasťovanie minerálnych podláh, ktoré boli znečistené ešte pred nanesením následných vrstiev. CT 98 odstraňuje motorový olej, suché nečistoty, technickú soľ, sadze či ľahké uhľovodíky. Môže sa použiť aj na čistenie skla a plastu. Produkt je určený na vnútorné a vonkajšie použitie.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

Báza voda a rozpúšťadlá s chráneným vzorcom
Učinné látky povrchovo aktívne látky, prísady
Zápach borovicový
Špecifická hmotnosť 1,02 kg/l
Bod vzplanutia žiaden

 

Na prevzatie
technický list technický list
vyhlásenie o parametroch karta bezpečnostných údajov

Akrylátové omietky

CT 60 - Akrylátová omietka hladená

CT 60 – Akrylátová omietka hladená

Dekoratívna tenkovrstvová omietka pre použitie v exteriéri aj interiéri

Charakteristika

 • odolná proti poveternostným vplyvom
 • nízka nasiakavosť a vysoká pružnosť
 • odolná proti pôsobeniu alkalickej reakcie
 • paropriepustná a hydrofóbna
 • BioProtect – odolná proti plesniam, riasam a hubám
 • farebne stabilná
 • umožňuje strojové spracovanie
 • dodávaná v 511 farebných odtieňoch Ceresit Colours of Nature®

Oblasti použitia
Omietka Ceresit CT 60 je určená na zhotovovanie tenkovrstvových dekoratívnych omietok na betónových podkladoch, na tradičných omietkach alebo na vrstve vystuženej armovacou sieťou v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS) za použitia dosiek z polystyrénu. V interiéroch ju možno tiež aplikovať na sadrových podkladoch, na drevotrieskových a sadrokartónových doskách. Pri riešení fasád odporúčame intenzívne tmavé farby používať len na menších ohraničených plochách, napríklad na architektonických detailoch. Akrylátová omietka CT 60 je odolná proti biologickému napadnutiu hubami, plesňami a riasami.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

 

Balenie Plastová nádoba 25 kg
Doba schnutia cca 15 minút
Spotreba CT 60 1,5 mm cca 2,5 kg/m2
CT 60 2,0 mm 3,1 – 3,3 kg/m2
CT 60 2,5 mm 3,8 – 4,0 kg/m2
Odolnosť proti dažďu po cca 24 hodinách

 

Na prevzatie
technický list technický list
karta bezpečnostných údajov 1,5 mm – karta bezpečnostných údajov
2,0 mm – karta bezpečnostných údajov
2,5 mm – karta bezpečnostných údajov

CT 63 - Akrylátová omietka ryhovaná

CT 63 – Akrylátová omietka ryhovaná

Dekoratívna tenkovrstvová omietka pre použitie v exteriéri aj interiéri.

Charakteristika

 • odolná proti poveternostným vplyvom
 • nízka nasiakavosť a vysoká pružnosť
 • paropriepustná a hydrofóbna
 • BioProtect – odolná proti plesniam, riasam a hubám
 • farebne stabilná
 • dodávaná v 511 farebných odtieňoch Ceresit Colours of Nature®

Oblasti použitia
Omietka Ceresit CT 63 je určená na zhotovovanie tenkovrstvových dekoratívnych omietok na betónových podkladoch, na tradičných omietkach alebo na vrstve vystuženej armovacou sieťou v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS) za použitia dosiek z polystyrénu. V interiéroch možno tiež aplikovať na sadrových podkladoch, na drevotrieskových a sadrokartónových doskách. Pri riešení fasád odporúčame intenzívne tmavé farby používať len na menších ohraničených plochách, napríklad na architektonických detailoch. Omietka Ceresit CT 63 je odolná proti biologickému napadnutiu hubami, plesňami a riasami.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

 

Balenie 25 kg PE nádoba
Skladovateľnosť 12 mesiacov v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom.
Spotreba 3,7 kg/m2, v závislosti od rovnosti podkladu
Odolnosť proti dažďu po cca 24 hodinách

 

Na prevzatie
technický list technický list
karta bezpečnostných údajov karta bezpečnostných údajov

CT 64 - Akrylátová omietka ryhovaná

CT 64 – Akrylátová omietka ryhovaná

Dekoratívna tenkovrstvová omietka pre použitie v exteriéri aj interiéri

Charakteristika

 • odolná proti poveternostným vplyvom
 • nízka nasiakavosť a vysoká pružnosť
 • paropriepustná a hydrofóbna
 • BioProtect – odolná proti plesniam, riasam a hubám
 • farebne stabilná
 • dodávaná v 511 farebných odtieňoch Ceresit Colours of Nature®

Oblasti použitia
Omietka Ceresit CT 64 je určená na zhotovovanie tenkovrstvových dekoratívnych omietok na betónových podkladoch, na tradičných omietkach alebo na vrstve vystuženej armovacou sieťou v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS) za použitia dosiek z polystyrénu. V interiéroch ju možno tiež aplikovať na sadrových podkladoch, na drevotrieskových a sadrokartónových doskách. Pri riešení fasád odporúčame intenzívne tmavé farby používať len na menších ohraničených plochách, napríklad na architektonických detailoch. Omietka Ceresit CT 64 je odolná proti biologickému napadnutiu hubami, plesňami a riasami.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

 

Balenie 25 kg plastová nádoba
Skladovateľnosť 12 mesiacov v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom
Spotreba 2,7 kg/m2, v závislosti od rovnosti podkladu
Odolnosť proti dažďu po cca 24 hodinách

 

Na prevzatie
technický list technický list
karta bezpečnostných údajov karta bezpečnostných údajov

CT 77 - Mozaiková omietka hladená

CT 77 – Mozaiková omietka hladená

Tenkovrstvová dekoratívna omietka na použitie v interiéri a exteriéri

Charakteristika

 • odolná proti poveternostným vplyvom
 • odolná proti oderu
 • nízka absorpcia vody (perlový efekt)
 • odolná proti znečisteniu, ľahko sa udržiava čistá
 • receptúra BioProtect – zvyšuje odolnosť proti plesniam, riasam a hubám
 • pripravená na priame použitie
 • k dispozícii v rôznych farebných odtieňoch

Oblasti použitia
Ceresit CT 77 je určená na zhotovenie dekoratívnych farebných omietok na tradičných omietkach, betónových a sadrových podkladoch, drevotrieskových a sadrokartónových doskách atď. Spojivom je transparentná silikón-akrylátová živica a plnivom farebný kremičitý piesok o zrnitosti 1,0 – 1,6 mm alebo 1,4 – 2,0 mm. Materiál sa aplikuje pomocou dlhého kovového hladidla. Omietka Ceresit CT 77 sa odporúča najmä na použitie v interiéri v miestach so zvýšeným rizikom poškodenia, napr. vo vstupných priestoroch, halách, schodiskách. Pri aplikácii v exteriéri odporúčame použiť CT 77 na miestach, ktoré sa ľahko znečistia ako napr. sokle, balustrády, rámy okien a dverí. Intenzívne tmavé farebné odtiene odporúčame používať iba na menších ohraničených plochách, ako napr. architektonických detailoch. Receptúra BioProtect predstavuje funkčnú a trvanlivú ochranu proti biologickému napadnutiu, vzniku a rozvoju plesní a rias a ďalšiemu znečisteniu. Špeciálne kapsule s aktívnymi látkami poskytujú omietke dlhodobú ochranu.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

 

Balenie 25 kg plastová nádoba
Skladovateľnosť Do 12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v suchom a chladnom prostredí. Chráňte pred mrazom! Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
Spotreba cca 4,5 kg/m2
Odolnosť proti dažďu cca po 3 dňoch

 

Na prevzatie
technický list technický list
karta bezpečnostných údajov karta bezpečnostných údajov

Minerálne omietky

CT 137 - Minerálna omietka hladená

CT 137 – Minerálna omietka hladená

Dekoratívna tenkovrstvová omietka pre interiér aj exteriér

Charakteristika

 • dodáva sa v bielej farbe a niekoľkých farebných odtieňoch
 • paropriepustná a hydrofóbna
 • odolná proti poveternostným vplyvom

Oblasti použitia
Omietka Ceresit CT 137 je určená na zhotovovanie tenkovrstvových dekoratívnych omietok na betónových podkladoch, na tradičných omietkach alebo na vrstve vystuženej armovacou sieťou v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS) za použitia dosiek z polystyrénu alebo minerálnej vlny. V interiéroch ju možno tiež aplikovať na sadrových podkladoch, na drevotrieskových a sadrokartónových doskách.

Stránka výrobcu: www.pjcolours.sk

 

Balenie 25 kg papierové vrece
Doba spracovania do 90 minút
Spotreba CT 137, zrno 1,5 mm 2,0 – 2,4 kg/m2
CT 137, zrno 2,0 mm 3,0 – 3,2 kg/m2
CT 137, zrno 2,5 mm 3,5 – 4,0 kg/m2
Teplota spracovania CT 137 biela od +5°C do +25°C
CT 137 farebná od +9°C do +25°C

 

Na prevzatie
technický list technický list
karta bezpečnostných údajov 1,5 mm – karta bezpečnostných údajov
2,0 mm – karta bezpečnostných údajov
2,5 mm – karta bezpečnostných údajov

Elastomérové omietky

CT 79 - Elastomérová omietka hladená

CT 79 – Elastomérová omietka hladená

Vysoko elastická, tenkovrstvová, dekoratívna omietka na použitie v exteriéri aj interiéri.

Charakteristika

 • extrémne elastická, vystužená kombináciou uhlíkových, polyakrylamidových a sklenených vlákien
 • extrémne odolná proti poveternostným vplyvom
 • extrémne odolná proti mechanickému poškodeniu – odoláva nárazu o energii až 100 J
 • extrémne odolná proti tepelnému namáhaniu
 • samočistiaca (vysoko odolná proti nečistotám)
 • nízka nasiakavosť
 • vysoká paropriepustnosť
 • vysoko odolná proti hubám, riasam a plesniam
 • stálofarebná
 • dostupná v 511 farebných odtieňoch Ceresit Colours of Nature®
 • možnosť prefarbovania do tmavých a intenzívnych farieb

Oblasti použitia
Ceresit CT 79 slúži na zhotovenie tenkovrstvových omietok na vrstve vystuženej armovacou sieťou v kontaktnom systéme zateplenia budov Ceresit Ceretherm Impactum. Omietka Ceresit CT 79 je obzvlášť vhodná na miesta, kde sa vyžaduje vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu (napr. sokle budov, vjazdy garáží, parkoviská a pod). Omietka Ceresit CT 79 si udržuje vysokú elasticitu aj v podmienkach, kedy bežné akrylátové omietky vykazujú trhliny a praskliny. Obsahuje kombináciu uhlíkových, sklenených a polyakrylamidových vlákien, ktoré zvyšujú odolnosť proti mechanickému poškodeniu a nárazu. Vlastnosti disperzných elastomérov a silikónových modifikátorov umožňujú extrémne mechanické zaťaženie omietky a zaručujú dlhodobo estetický vzhľad. Omietku Ceresit CT 79 je možné používať aj vo veľmi tmavých a intenzívnych odtieňoch (index odrazu svetla ≥ 5%), kedy je použitie tradičnej akrylátovej a silikónovej omietky veľmi obmedzené. Elastomérovú omietku Ceresit CT 79 je možné naniesť aj na betónové povrchy, tradičné omietky, drevotrieskové a sadrokartónové dosky a pod.

Stránka výrobcu: www.pjcolours.sk

 

Balenie 25 kg plastová nádoba
Skladovateľnosť 12 mesiacov v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom.
Báza elastomérová disperzia vystužená vláknami so silikónovými modifikátormi, plnivami a pigmentmi
Doba schnutia cca 15 minút

 

Na prevzatie
technický list technický list
karta bezpečnostných údajov karta bezpečnostných údajov

Fasádne farby

CT 42 - Akrylátový náter

CT 42 – Akrylátový náter

Na nátery fasád a interiérov budov

Charakteristika

 • nízka nasiakavosť
 • odolný proti pôsobeniu alkalickej reakcie
 • odolný proti pôsobeniu poveternostných vplyvov
 • BioProtect – odolný proti plesniam, riasam a hubám
 • dodávaný vo viac ako 380 farebných odtieňoch Ceresit Colours of Nature®

Oblasti použitia
Náter Ceresit CT 42 je určený na ošetrenie fasád, betónových konštrukcií a interiérov. Možno ho nanášať na minerálne podklady (betón, cementové, vápenno-cementové a vápenné omietky). Náter je možné aplikovať na minerálne omietky Ceresit CT 35, CT 36 a CT 137 a akrylátové omietky Ceresit CT 60, CT 63, CT 64, ktoré sú vytvorené na tradičných podkladoch alebo tvoria súčasť kontaktných systémov zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS). Fasády natreté náterom CT 42 je možné čistiť tlakovým umývaním s nízkym tlakom. Zahrievanie fasády vyvoláva vznik nežiaducich napätí, preto by tmavé odtiene mali byť použité len na menších plochách, napr. architektonických detailoch. Akrylátový náter Ceresit CT 42 je odolný proti biologickému napadnutiu hubami, plesňami a riasami.

Stránka výrobcu: www.pjcolours.sk

 

Balenie 15 l PE nádoba
Skladovateľnosť 12 mesiacov v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom.
Spotreba v závislosti od nerovnosti a nasiakavosti podkladu cca 0,3 l/m2 pri dvojitom nátere
odolnosť proti dažďu po cca 12 hodinách

 

Na prevzatie
technický list technický list
karta bezpečnostných údajov karta bezpečnostných údajov

CT 44 - Akrylátový náter

CT 44 – Akrylátový náter

Na nátery fasád, betónových plôch a interiérov budov

Charakteristika

 • spomaľuje proces karbonizácie betónu
 • premosťuje trhliny
 • nízka nasiakavosť a vysoká pružnosť
 • odolný proti pôsobeniu alkalickej reakcie
 • odolný proti pôsobeniu poveternostných vplyvov
 • BioProtect – odolný proti plesniam, riasam, hubám
 • dodávaný vo viac ako 480 farebných odtieňoch Ceresit Colours of Nature®

Oblasti použitia
Náter Ceresit CT 44 je vhodný na použitie ako ochranný fasádny náter betónových konštrukcií v interiéri aj exteriéri. Možno ho aplikovať na všetky minerálne podklady (betón, cementové, vápenno-cementové a vápenné omietky). Náter je možné aplikovať na minerálne omietky Ceresit CT 35, CT 36 a CT 137 a akrylátové omietky Ceresit CT 60, CT 63, CT 64, ktoré sú vytvárané na tradičných podkladoch alebo tvoria súčasť kontaktných systémov zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS). Náter je súčasťou systému na sanáciu a ochranu betónu Ceresit PCC. Štruktúra vrstvy zabezpečuje veľkú tesnosť na difúziu CO2, čo značne spomaľuje postup karbonizácie betónu. Fasády ošetrené náterom CT 44 je možné čistiť tlakovým umývaním s nízkym tlakom vody. Zahrievanie fasády vyvoláva vznik nežiaducich napätí, preto by tmavé odtiene mali byť použité len na menších plochách, napr. architektonických detailoch. Akrylátový náter Cetesit CT 44 je odolný proti biologickému napadnutiu hubami, plesňami a riasami.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

 

Balenie 15 l PE nádoba
Skladovateľnosť 12 mesiacov v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom.
Spotreba v závislosti od nerovnosti a nasiakavosti podkladu cca 0,3 l/m² pri dvojitom nátere
Odolnosť proti dažďu po cca 12 hodinách

 

Na prevzatie
technický list technický list
karta bezpečnostných údajov karta bezpečnostných údajov

CT 48 - Silikónová náter

CT 48 – Silikónová náter

Hydrofobizačná, paropriepustná farba na nátery fasád a interiérov budo

Charakteristika

 • nízka nasiakavosť
 • veľmi dobrá paropriepustnosť
 • obzvlášť odolný proti znečisteniu
 • dlhá životnosť
 • odolný proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom
 • dodávaný vo viac ako 200 farebných odtieňoch Ceresit Colours of Nature®
 • BioProtect – odolný proti plesniam, riasam a hubám

Oblasti použitia
Náter Ceresit CT 48 je vhodný pre použitie ako ochranný náter tradičných fasádnych omietok a betónových konštrukcií v interiéri aj exteriéri. Možno ho aplikovať na všetky minerálne podklady (betón, cementové, vápenno-cementové a vápenné omietky). Náter je možné aplikovať na minerálne omietky Ceresit CT 35, CT 36, CT 137, akrylátové omietky Ceresit CT 60, CT 63, CT 64, silikátové omietky Ceresit: CT 72, CT 73 a silikónové omietky Ceresit CT 74, CT 75, silikátovo-silikónové CT 174, CT 175, ktoré sú vytvorené na tradičných podkladoch alebo tvoria súčasť kontaktných systémov zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS). Štruktúra náteru zaisťuje rýchle odparovanie vlhkosti z podkladu a súčasne aj efektívnu ochranu proti vlhkosti zvonka. Vďaka spojivu, ktoré je v nátere použité, sa po namočení náteru voda na povrchu zhlukuje do malých kvapiek. Použitie CT 48 je obzvlášť vhodné v prípade pamiatkovo chránených objektov, na sanačných a paropriepustných omietkach a všade tam, kde je požadovaný veľmi dobrý vzhľad a pevnosť náteru. Fasády ošetrené náterom CT 48 je možné čistiť pomocou tlakových umývačiek s menším tlakom vody. Zahrievanie fasády vyvoláva vznik nežiaducich napätí, preto by tmavé odtiene mali byť použité len na menších plochách, napr. architektonických detailoch. Silikónový náter Ceresit CT 48 je odolný proti biologickému napadnutiu hubami, plesňami a riasami.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

 

Balenie 15 l PE nádoba
Skladovateľnosť 12 mesiacov v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom
Spotreba v závislosti od nerovnosti a nasiakavosti podkladu cca 0,3 l/m² pri dvojitom nátere
Odolnosť proti dažďu po cca 3 hodinách

 

Na prevzatie
technický list technický list
karta bezpečnostných údajov karta bezpečnostných údajov

CT 49 - Nano–silikónový náter

CT 49 – Nano–silikónový náter

Vysoko hydrofóbny, paropriepustný náter pre fasády objektov a interiéry.

Charakteristika

 • veľmi nízka nasiakavosť
 • vysoko paropriepustný
 • samočistiaci efekt (veľmi odolný proti usadzovaniu nečistôt)
 • receptúra BioProtect
 • odolný proti plesniam, riasam a hubám
 • dlhá životnosť vďaka receptúre Silix XD®
 • premosťuje trhliny
 • vysoko odolný proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom
 • tixotropný
 • vhodný na použitie v oblastiach vystavených biologickej kontaminácii (huby, plesne atď.)
 • vďaka receptúre Silix XD® dlhodobo trvanlivý
 • dodávaný vo viac ako 480 farebných odtieňoch Ceresit Colours of Nature®

Oblasti použitia
Nanosilikónový náter Ceresit CT 49 Silix XD® je určený ako ochranný náter tradičných fasádnych omietok a betónových konštrukcií v interiéri aj exteriéri. Obsahuje vybrané silikónové a polysiloxanové živice doplnené špeciálnymi plnivami a pigmentmi. Vďaka veľmi vysokej hydrofóbnosti povrchu dosiahnutej vďaka PTFE aditívam vytvára tzv. perličkový efekt, a tým výrazne obmedzuje prenikanie vody do štruktúry náteru. Napriek tomu je náter vysoko paropriepustný. CT 49 Silix XD® predlžuje životnosť fasády a zaisťuje jej dlhodobo estetický vzhľad. Náter poskytuje ochranu povrchu pred agresívnymi poveternostnými vplyvmi a biologickou kontamináciou. Je určený na použitie tam, kde je vyžadovaná dlhá životnosť a odolnosť proti znečisteniu. Náter je možné aplikovať na všetky minerálne podklady (betón, cementové, vápenno-cementové a vápenné omietky), podklady zo sadry a pod. Možno ho použiť na minerálne omietky Ceresit CT 35 a CT 137, akrylátové omietky CT 60, CT 63 a CT 64, silikátové omietky CT 72 a CT 73, silikónové omietky CT 74 a CT 75 aj silikón-silikátové omietky CT 174 a CT 175 na tradičných podkladoch a v systémoch zateplenia ETICS s použitím izolačných dosiek z polystyrénu alebo minerálnej vlny. Použitie CT 49 Silix XD® je obzvlášť vhodné na historických objektoch, na sanačných a paropriepustných omietkach. Vďaka schopnosti premostenia trhlín je možné náter použiť aj pri renováciách staršieho zateplenia. Náter CT 49 Silix XD® možno umývať strojovo vodou s nízkym tlakom. Vystavenie náteru intenzívnemu slnečnému žiareniu môže vyvolať silné pnutie vrstvy a následné praskliny. Tmavé odtiene náteru preto odporúčame používať len na menších plochách a architektonických detailoch.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

 

Balenie 15 l plastová nádoba
Skladovateľnosť 12 mesiacov v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom
Spotreba cca 0,3 l/m2 v závislosti od rovnosti a nasiakavosti podkladu (vo 2 vrstvách)
Odolnosť proti dažďu

 

Na prevzatie
technický list technický list
karta bezpečnostných údajov karta bezpečnostných údajov

CT 54 - Silikátový náter

CT 54 – Silikátový náter

Paropriepustná hydrofóbna farba na nátery omietok v exteriéri i interiér

Charakteristika

 • dodávaný vo viac ako 480 farebných odtieňoch Ceresit Colours of Nature®
 • nízka nasiakavosť
 • pre minerálne podklady
 • vysoká paropriepustnosť
 • farebne stabilný
 • odolný proti poveternostným vplyvom
 • vodeodolný
 • zásaditý a matný
 • BioProtect – odolný proti plesniam, riasam a hubám

Oblasti použitia
Náter Ceresit CT 54 je vhodný pre použitie ako ochranný náter tradičných fasádnych omietok, vnútorných omietok a betónových konštrukcií (stien a stropov) v interiéri aj exteriéri. Možno ho aplikovať na všetky minerálne podklady (betón, cementové, vápenno-cementové a vápenné omietky). Náter veľmi dobre a trvalo priľne k podkladu. Umožňuje okamžitú aplikáciu náteru na nové omietky, pretože je odolný proti alkalickej reakcii čerstvých cementom viazaných podkladov, ktoré by mohli spôsobiť výkvety a nerovnomernosť sýtosti odtieňa náteru. Je určený tiež na povrchovú úpravu minerálnych omietok Ceresit CT 34, CT 35, CT 36 alebo CT 137, silikátových omietok CT 72, CT 73 a silikátovo-silikónových omietok CT 174, CT 175 vytváraných na tradičných podkladoch alebo tvorí súčasť kontaktných systémov zateplenia budov, kde je vzhľadom k svojej veľmi dobrej paropriepustnosti ideálny v spojení so systémom Ceresit Ceretherm, pri použití dosiek z minerálnej vlny. Fasády ošetrené náterom CT 54 je možné čistiť pomocou tlakového umývania s nízkym tlakom vody. Zahrievanie fasády vyvoláva vznik nežiadúcich napätí, preto by tmavé odtiene mali byť použité len na menších plochách, napr. architektonických detailoch. Na väčších plochách odporúčame používať svetlejšie odtiene. Nepoužívajte na sadrových podkladoch, bitúmenových náteroch, iných ako minerálnych povlakoch a náteroch. Silikátový náter Ceresit CT 54 je odolný proti biologickému napadnutiu hubami, plesňami a riasami.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

 

Balenie 15 l PE nádoba
Skladovateľnosť 12 mesiacov v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom.
Spotreba 0,3 l / m2 / vrstva náteru v závislosti od rovnosti a nasiakavosti podkladu
Odolnosť proti dažďu biela farba po 12 hodinách, ostatné farby po 24 hodinách

 

Na prevzatie
technický list technický list
karta bezpečnostných údajov karta bezpečnostných údajov

CT 55 - Elastomérový náter

CT 55 – Elastomérový náter

Vysoko elastický elastomérový náter odolný voči poveternostným vplyvom pre fasády a interiéry budov.

Charakteristika

 • vysoko elastický
 • odoláva tepelnému namáhaniu a odieraniu
 • extrémne odolný proti vode
 • vysoko odolný proti UV a poveternostným vplyvom
 • vysoká farebná stálosť a odolnosť
 • premosťuje trhliny
 • samočistiaci
 • odolný voči špine
 • ideálny pre renovácie fasád
 • možnosť mechanickej aplikácie
 • k dispozícii v celej farebnej palete Colours of Nature® a taktiež v tmavých a intenzívnych odtieňoch Intense

Oblasti použitia
Elastomérový náter Ceresit CT 55 obsahuje vybrané modifikované silikónové a elastomérové živice doplnené špeciálnymi plnivami a pigmentami, vďaka ktorým vykazuje veľmi nízku nasiakavosť, je vysoko elastický a veľmi odolný. Náter Ceresit CT 55 si udržuje svoju elasticitu pri oveľa väčších teplotných výkyvoch oproti bežným fasádam na báze akrylátových disperzií. Náter je tiež odolný proti mechanickým vplyvom, nárazu a odieraniu. Ceresit CT 55 je vhodný k použitiu v interiéri aj v exteriéri. Je špeciálne určený na ochranu proti poveternostným vplyvom (kyslý dážď), korózii a v prípadoch, kde je vyžadovaná vysoká odolnosť proti zašpineniu, odolnosť proti odieraniu a elasticita. Je možné ho aplikovať na všetky minerálne podklady (betón, cementové, vápenno-cementové, vápenné omietky, sadrové podklady atď.). Náter môže byť použitý na minerálnu omietku Ceresit CT 137, akrylátové omietky CT 60, CT 63, CT 64, silikátové omietky CT 72, CT 73, silikónové omietky CT 74, CT 75 aj silikátovo-silikónové omietky CT 174, CT 175 a elastomérovú omietku CT 79 na tradičných podkladoch a v systémoch zateplenia budov ETICS s použitím izolačných dosiek z polystyrénu alebo minerálnej vlny.

Vďaka schopnosti premosťovať trhliny je náter Ceresit CT 55 ideálny na minerálne omietky pri aplikácii ETICS a pre renováciu a sanáciu povrchových úprav existujúcich kontaktných zatepľovacích systémov ETICS. V prípade intenzívnych farebných odtieňov sa pri použití štandardných náterov neodporúča celoplošne nanášanie, hlavne kvôli prehrievaniu a následnému tvoreniu trhlín na povrchu. Vďaka veľkej elasticite náteru Ceresit CT 55 je možne tento produkt používať aj v tmavých odtieňoch na veľkých plochách fasád (Ceresit Intense).

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

 

Spotreba cca 0,3 l / m2 / 2 vrstvy náteru, v závislosti na rovnosti a nasiakavosti podkladu
Balenie 15 l plastová nádoba
Odolnosť proti dažďu cca po 3 hodinách

 

Na prevzatie
technický list technický list
karta bezpečnostných údajov karta bezpečnostných údajov
 transparent karta bezpečnostných údajov

VISAGE

CT 710 - VISAGE

CT 710 – VISAGE

Dekoratívna tenkovrstvová omietka so štruktúrou granitu alebo pieskovca, pre interiér i exteriér.

Charakteristika

 • efekt štruktúry prírodného kameňa – granit alebo pieskovec
 • odolná proti poveternostným vplyvom
 • mechanicky odolná
 • ľahko umývateľná
 • umožňuje strojovú aplikáciu
 • umožňuje spracovanie do šablón
 • pripravená na okamžité použitie

Oblasti použitia
Omietka Ceresit CT 710 je určená na zhotovenie tenkovrstvových dekoratívnych omietok a ozdobných plôch povrchov fasád. Umožňuje aplikáciu na tradičných podkladoch z vápenno–cementových omietok, na betónových povrchoch, drevotrieskových a cementovo-trieskových doskách. Na sadrokartónových doskách a sadrových podkladoch v interiéri. Omietka CT 710 je určená pre aplikáciu na vrstvu vystuženú armovacou sieťou v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm VISAGE (ETICS) za použitia dosiek z polystyrénu. Spojivom je transparentná živica a plnivom je špeciálna zmes kombinovaná z triedeného prírodného kameniva s prímesou modifikovaných plnív a kremičitých pieskov. Ceresit CT 710 je určená na aplikáciu striekaním. Aplikácia na malých plochách je možná dlhým oceľovým hladidlom. Po vytvrdnutí získa štruktúru s efektom prírodného kameňa (Pieskovec alebo Granit). Vďaka použitej zmesi kameniva má omietka vysokú odolnosť proti znečisteniu, vysokú tvrdosť a dlhú životnosť. Omietka CT 710 je použiteľná predovšetkým v miestach silného prevádzkového zaťaženia, kde možno predpokladať zvýšený oter alebo možnosť zašpinenia a následnej nutnosti čistenia t.j. sokle budov, priestory schodísk a vstupy. Pri riešení fasád odporúčame intenzívne tmavé farby používať len na menších ohraničených plochách, napr. architektonických detailoch alebo sokloch budov.

Stránka výrobcu: www.pjcolours.sk

 

Balenie CT 710 Granit – plastová nádoba 20 kg
CT 710 Pieskovec – plastová nádoba 20,3 kg
Orientačná spotreba cca 2 kg/m2 na 1 mm vrstvy

 

Na prevzatie
technický list technický list
karta bezpečnostných údajov karta bezpečnostných údajov

CT 720 - VISAGE

CT 720 – VISAGE

Minerálna tenkovrstvová omietka na vytvorenie štruktúry prírodného dreva, pre interiér i exteriér

Charakteristika

 • pre vytvorenie efektu povrchovej štruktúry dreva za použitia matrice
 • vysoká paropriepustnosť
 • odolná proti poveternostným vplyvom
 • odolná proti plesniam, riasam a hubám
 • hydrofobizovaná

Oblasti použitia
Omietka Ceresit CT 720 je určená na zhotovenie tenkovrstvových dekoratívnych omietok a ozdobných plôch povrchov fasád. Možná je aplikácia na tradičných podkladoch z vápenno-cementových omietok, na betónových povrchoch, sadrových podkladoch, drevotrieskových a sadrokartónových doskách. Omietka CT 720 je určená na aplikáciu na vrstvu vystuženú armovacou sieťou v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm VISAGE (ETICS) za použitia dosiek z polystyrénu. Omietka CT 720 je vyrábaná v prírodnom bielom odtieni, určená pre aplikáciu v spojitosti s impregnačnými farbami v 6 odtieňoch CT 721 „Drevo“.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

 

Balenie Papierové vrece 25 kg
Orientačná spotreba cca 2,0 kg/m2 na 1 mm hrúbky vrstvy (odporúča sa 4 mm)

 

Na prevzatie
technický list technický list
karta bezpečnostných údajov karta bezpečnostných údajov

CT 721 - VISAGE

CT 721 – VISAGE

Impregnačný náter farebný dodávajúci vzhľad prírodného dreva minerálnym omietkam, pre interiér i exteriér.

Charakteristika 

 • Dostupný v 6-tich odtieňoch farby prírodného dreva
 • Odolný proti poveternostným vplyvom
 • Vysoko trvácny a odolný proti zašpineniu
 • Hydrofóbny
 • Vysoká stálosť odtieňa farby
 • Na okamžité použitie

Oblasti použitia
Impregnačný náter Ceresit CT 721 je určený na vytvorenie ochrannej vrstvy dodávajúcej minerálnej omietke vzhľad a odtieň farby prírodného dreva. Je určený pre aplikáciu na omietku Ceresit CT 720 VISAGE so štruktúrou „Drevo“, na minerálne tradičné omietky, sadrové omietky, betónové stierky a povrchy. CT 721 je určený pre aplikáciu na povrchovú omietku v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS) za použitia dosiek z polystyrénu. CT 721 impregnačný náter aplikujte štetcom, maliarskym valčekom alebo technológiou striekania. Impregnačný náter vďaka svojim charakteristickým vlastnostiam predstavuje trvalú a odolnú ochranu minerálnych omietok a umožňuje zvýšenie odolnosti proti znečisteniu.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

 

Balenie Plastová nádoba 4 l
Skladovateľnosť Do 12 mesiacov od dátumu výroby (číslo šarže a dátum výroby na obale) pri skladovaní na paletách, v chladných podmienkach a v originálnom nepoškodenom balení. Chráňte pred mrazom! Chráňte pred silným priamym slnečným žiarením!
Spotreba cca 0,2 l/m2
Odolnosť proti dažďu 24 hodinách

 

Na prevzatie
technický list technický list
karta bezpečnostných údajov karta bezpečnostných údajov

CT 722 - VISAGE

CT 722 – VISAGE

Separačný prípravok na modelovanie štruktúry dreva silikónovou matricou.

Charakteristika

 • separačný účinok pri modelovaní štruktúry dreva silikónovou matricou
 • jednoduché spracovanie
 • pripravený na okamžité použitie

Oblasti použitia
Separačný prípravok CT 722 je určený na ošetrenie povrchu silikónovej matrice pri vytváraní omietky so štruktúrou dreva na minerálnej omietke Ceresit CT 720 VISAGE.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

 

Balenie Plastová nádoba 5 l
Skladovateľnosť do 24 mesiacov od dátumu výroby, na chladnom, suchom a odvetranom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a skladujte ďalej od zdrojov tepla.
Spotreba cca 0,1 l/m2 vytvorenej omietky

 

Na prevzatie
technický list technický list
karta bezpečnostných údajov karta bezpečnostných údajov

CT 760 - VISAGE

CT 760 – VISAGE

Dizajnová omietka so štruktúrou architektonického betónu na dekoratívne povrchové úpravy zatepľovacích systémov ETICS. Vhodná i na tradičné omietky v interiéri i exteriéri.

Charakteristika

 • flexibilná
 • odolná proti poveternostným vplyvom, poškriabaniu a mechanickému poškodeniu
 • jednozložková
 • na okamžité použitie
 • k dispozícii v troch odtieňoch šedej
 • jednoduché spracovanie
 • široká škála štruktúr a aplikačných techník
 • pre interiér aj exteriér

Oblasti použitia
Omietka Ceresit CT 760 je určená na zhotovenie tenkovrstvových dekoratívnych omietok pri zhotovovaní fasád s dizajnom architektonického betónu. Umožňuje aplikáciu na tradičných podkladoch, ako sú napr. vápenno-cementové omietky, podklady z betónu, sadrové podklady, sadrovláknité a sadrokartónové dosky. Omietka Ceresit CT 760 je určená na apliká- ciu na výstužnú vrstvu v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm Visage (ETICS) za použitia dosiek z polystyrénu. V závislosti od spôsobu štruktúrovania omietky je možné vytvárať odlišné vzory imitácie architektonického betónu zodpovedajúce reálnym povrchom, ako sú napr. odtlačky debnenia, imitácia nedostatočne zhutneného betónu a pod.

Stránka výrobcu: www.ceresit.sk

 

Balenie Plastová nádoba 20 kg
Skladovateľnosť Do 12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na paletách, v chladných podmienkach a v originálnom nepoškodenom balení. Chráňte pred mrazom a vysokými teplotami počas skladovania!
Doba schnutia cca 15 minút
Orientačná spotreba cca 0,9 – 1,1 kg/m2 na každý mm hrúbky vrstvy v závislosti od spôsobu aplikácie
Odolnosť proti dažďu po 3 dňoch po aplikácii
po cca 24 hodinách

 

Na prevzatie
technický list technický list
karta bezpečnostných údajov karta bezpečnostných údajov