tel.:+421 948 357 570

Emporio

LEPIDLÁ, SUCHÉ ZMESI

Lepidlo EMPORIO Beta, 25kg

Ideálna na lepenie nasiakavých keramických obkladov a dlažieb na omietku, betón, pórobetón i neomietnuté murivo. Určená na tenkovrstvové lepenie, kde hrúbka lepiaceho lôžka je do 5 mm. Vhodná na lepenie dosiek EPS a minerálnej vlny thermoizolačných systémov s použitím tanierových hmoždiniek. Taktiež  vhodné pre armovanie dosiek thermoizolačných systémov malých a stredných objektov (do 9 m výšky).

LEPIDLÁ, SUCHÉ ZMESI

Murovacia malta EMPORIO 5MPa, 30kg

Vápennocementová murovacia malta určená na murovanie obvodových, nosných i deliacich stien a priečok z bežných murovacích materiálov  plných i ľahčených tehál, tehlových blokov, tvárnic a pod.). Nie je hodná na murovanie stavebných konštrukcií z pórobetónu, sklenených tvárnic, sadrových prvkov ani na škárovanie muriva.

LEPIDLÁ, SUCHÉ ZMESI

Lepidlo EMPORIO Flex C2TE, 25kg

Flexibilné cementové lepidlo C2TE na lepenie všetkých typov keramických obkladových materiálov a dlažieb vrátane materiálov s extrémne nízkou nasiakavosťou napr. vysoko spekaných dlaždíc. Aplikácia vo vnútornom aj vonkajšom prostredí na bežné aj problematické povrchy. Vynikajúce na podklady, pri ktorých dochádza k rozmerovým zmenám v dôsledku veľkého tepelného pnutia (napr. pri vykurovaných keramických podlahách alebo na oslnených terasách).

LEPIDLÁ, SUCHÉ ZMESI

Jadrová omietka EMPORIO, 30kg

Obyčajná malta pre vnútorné, alebo vonkajšie omietky, mrazuvzdorná. Ideálna na ručné vykonávanie dvojvrstvových omietok v hrúbke 10 – 30 mm. Vhodný podklad pre jemné štukové omietky, do interiéru aj exteriéru, pre steny aj strop.

ASFALTOVÉ PÁSY

Asfaltový pás EMPORIO V60 S35 Plus

Spodný asfaltový pás v skladbách viacvrstvových vodotesných izolácií striech. Prípadne medziľahlý pás. Poistný a vyrovnávací pás pod skladané krytiny, prípadne medziľahlý nenataviteľný pás. Jednovrstvový proti zemnej vlhkosti, alebo vo viacvrstvových izoláciách spodnej stavby proti podpovrchovej vode. Teplota spracovania od +5°C (minimálna teplota ovzdušia, aj pásu).

LEPIDLÁ, SUCHÉ ZMESI

Adhézny mostík EMPORIO

Adhézny mostík je náter, ktorý je možno použiť v interiéroch i exteriéroch na vyzreté omietky, nekonštrukčný betón, sklenené tapety, drevené, papierové, sadrokartónové povrchy, OSB dosky a podobne. Jedná sa o penetračný a spevňujúci náter vhodný na savé aj nesavé podklady.

HYDROIZOLÁCIE

Tekutá lepenka EMPORIO

Na hydroizolácie stenných, betónových, železobetónových konštrukcií, ľahčených betónov, na potery, mazaniny, omietky, stenné materiály z pálených tehál, dosky CETRIS a sadrokartónové konštrukcie. Trvale pružná dvojzložková hydroizolačná tesniaca hmota, na báze polymercementovej suspenzie, vhodná pod dlažby balkónov, terás a lodžií.

FASÁDNE PASTOVITÉ OMIETKY

Akrylátová omietka EMPORIO

Omietka na pojivovej báze akrylátovej disperzie, vyrobená v zrnitosti od 1,0 mm do 3,0 mm, určená pre vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy omietanej steny. Je vhodná tiež ako povrchová úprava vonkajších tepelne izolačných kompozitných systémov (ETICS). Po vytvrdení, ktoré nastáva v súvislosti s vysychaním pri teplotách nad hodnotou filmotvornej teploty pojiva, t.j. pri teplotách nad+ 5 oC, vytvára zatieranú alebo ryhovanú štrukturovanú vrstvu v hrúbke odpovedajúcej zvolenej zrnitosti. Omietka má nízku povrchovú nasiakavosť a vďaka svojej plasticite vykazuje vyššiu odolnosť proti vzniku mikrotrhlín.

TMELY A SILIKÓNY

Akrylový tmel EMPORIO

Na tmelenie škár medzi rámami okien, dverí a murivom, rohových škár sadrokartónových konštrukcií, deliacich priečok, drevotrieskových dosiek a drevených výstuh a pod. V interiéroch pre opravy trhlín a prasklín v omietke, murive, dreve, betóne. Tmelenie okenných parapetov, podhľadových kaziet, škár medzi schodišťom a murivom. Podtmelovanie a tesnenie vzduchotechniky, rúr, kolien či prechodov.
Výhody:

 • Veľmi ľahko sa nanáša
 • Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami
 • Antikorozívny – vhodný na oceľ, pozinkovaný plech

ASFALTOVÉ PÁSY

Oxidovaný Asfaltový pás Plus EMPORIO

Spodný asfaltový pás v skladbách viacvrstvových vodotesných izolácií striech. Prípadne medziľahlý pás.
Poistný a vyrovnávací pás pod skladané krytiny, prípadne medziľahlý nenataviteľný pás.
Jednovrstvový proti zemnej vlhkosti, alebo vo viacvrstvových izoláciách spodnej stavby proti podpovrchovej vode.
Teplota spracovania od +5°C (minimálna teplota ovzdušia, aj pásu).

LEPIDLÁ, SUCHÉ ZMESI

Cementový poter EMPORIO

Na zhotovenie združených (pripojených) a plávajúcich poterov, určených na položenie podlahovej krytiny (dlažba, parkety, plávajúce podlahy, PVC, koberce a pod.).

SUCHÁ VÝSTAVBA – PRÍSLUŠENSTVO

Drôt s očkom OES

 • Typ výrobku: drôt s očkom, závesný systém
 • Použitie výrobku: nepriamy spojovací prvok pre zníženie zavesných stropov
 • Základný materiál: pozinkovaná oceľ

LEPIDLÁ, SUCHÉ ZMESI

Fasádne lepidlo ALFA EMPORIO

Použitie:

 • pre lepenie polystyrénových dosiek a dosiek z minerálnej vaty thermoizolačných systémov
 • pre stierkovanie tepelných izolantov  – ako krycia stierková hmota spolu s výstužnou sieťovinou tvorí základnú výstužnú vrstvu
 • vyhovuje požiadavkám podľa smernice ETAG 004
 • lepenie keramických obkladov a dlažieb, dosiek z prírodného kameňa (s výnimkou vysoko nenasiakavých materiálov napr. bridlíc a mramorov) na omietku, betón, pórobetón i neomietnuté murivo
 • pre lepenie polystyrénových dosiek a dosiek z minerálnej vaty thermoizolačných systémov
 • pre stierkovanie tepelných izolantov (mimo šedého polystyrénu a xps) – ako krycia stierková hmota spolu s výstužnou sieťovinou tvorí základnú výstužnú vrstvu
 • vyhovuje požiadavkám podľa smernice ETAG 004
 • v interiéri i exteriéri

PENETRAČNÉ NÁTERY

Hĺbková penetrácia EMPORIO

Jednozložková nízkoviskózna kvapalina s hĺbkovým penetračným účinkom na nasiakavé podklady. Penetrácia obsahuje povrchovo aktívne látky, odpeňovacie a konzervačné prostriedky. Neobsahuje ťažké kovy. Používa sa na nekonštrukčný betón, anhydrit, murivo, omietky, sadrokartónové a cementovláknité dosky aj. minerálne podklady. Je určená k spevneniu a zjednoteniu nasiakavosti podkladu a pôsobí ako adhézny mostík pre ďalšie materiály ako sú vodou riediteľné náterové hmoty, lepidlá, akrylátové fasádne náterové hmoty, syntetické omietkoviny, tmely, vyrovnávacie a sanačné hmoty na báze polymérnych disperzií alebo redispergovateľných polymérnych práškov a cementov.

Oproti klasickému penetračnému náteru S-T70 má až o 25% vyšší hĺbkový účinok.

Výhody:

 • Vysoká výdatnosť
 • Kopolymerná disperzia s nanočasticami
 • Vynikajúce a dokonalé ukotvenie k podkladu
 • Výborné zmáčanie všetkých nasiakavých podkladov, zjednocuje nasiakavosť
 • Po vytvrdení vo vode nerozpustná
 • Potlačuje vzlínanie rozpustných solí z podkladu – tzv. vytvára bariérový efekt
 • Bez obsahu alkylfenoletoxylátov
 • Difúzne otvorená

CHEMICKÉ KOTVY

Chemická kotva bez styrénu

Je dvojzložkový chemický kotviaci systém pre veľmi rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou a únosnosťou bez expanzie a nárastu tlakov. Vhodná na kotvenie oceľových tyčí, pätiek zábradlí, nosných stĺpov, madiel a skrutiek v miestach s mokrou prevádzkou. Kotvenie do podkladov z prírodného kameňa, betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehál apod. Pri aplikácií do dutinových materiálov je nutné použiť plastové alebo kovové sitko a otvor je potrebné vyplniť úplne maltou. Pri kotvení do plných materiálov sa sitká nepoužívajú a otvor sa vyplňuje z 1/3 až 1/2. Charakteristika:

 • Bez zápachu
 • Vonkajšia aplikácia
 • Okamžite použiteľná, ľahko aplikovateľná
 • Univerzálne použitie
 • Stredne ťažké zaťaženie
 • Skrátený vytvrdzovací čas – krátka doba tuhnutia
 • Vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných tlakov
 • V zhode s ETAG 001-01 option 7

INTERIÉROVÉ FARBY

Biela farba EMPORIO

Ekologický maliarsky vnútorný náter s mimoriadnou trvanlivosťou a odolnosťous, riediteľný vodou.

Aktívne pôsobí proti vzniku plesní. Vhodný na sanačné omietky a sanačné nátery. Svojim zložením prekonáva nátery obsahujúce hlinku, vápno a zodpovedá najmodernejším poznatkom o bývaní.

Farba obsahuje vysoko zušľachtenú zmes akrylátových živíc. Na rozdiel od bežných náterov sa z nej samovoľne neuvoľňuje prach a prispieva k dobrému životnému prostrediu.

POUŽITIE: Pre profesionálne nátery interiérov zo sadrokartónov, nátery všetkých druhov omietok, betónov, drevotriesky a sanačných náterov.

PENETRAČNÉ NÁTERY

Kontaktná penetrácia

Penetračný náter na vnútorné povrchy stien. Slúži na úpravu nesavých alebo málo savých podkladov. Je určený pre nekonštrukčné a pohľadové betóny, tehlové murivo, vyzreté omietky, umakart, drevené povrchy, drevotriesku, OSB dosky, staré obklady a dlažby. Jedná sa o výrobok pre zvýšenie priľnavosti k podkladu, ako prvý náter, ktorý je následne upravovaný napríklad nátermi, omietkami, lepidlami pri lepení obkladov.

SUCHÁ VÝSTAVBA – PRÍSLUŠENSTVO

Stropná kotva AC-B

 • Typ výrobku: stropná kotva AC, príslušenstvo k sadrokartónom
 • Použitie výrobku: upevnenie konštrukcie stropov a podhľadov v betóne
 • Základný materiál: pozinkovaná oceľ

SUCHÁ VÝSTAVBA – PRÍSLUŠENSTVO

Krížová CD spojka K199

 • Typ výrobku: krížová spojka pre CD a GK profil, závesný systém
 • Použitie výrobku: pripojenie oceľových CD a GK profilov v zdvojených stropných konštrukciách
 • Základný materiál: pozinkovaná oceľ

SUCHÁ VÝSTAVBA – PRÍSLUŠENSTVO

Krokvový záves

 • Typ výrobku: kotviaci diel, závesný systém
 • Použitie výrobku: na pevné upevnenie CD profilov na nosnú konštrukciu striech
 • Základný materiál: pozinkovaná oceľ

LEPIDLÁ, SUCHÉ ZMESI

Lepidlo C1T

Mrazuvzdorné lepidlo určené na lepenie stredne a vysoko nasiakavých keramických obkladov a dlažieb (skupina AIIa, AIIb, AIII, BIIa, BIIb a BIII) v kúpeľniach, kuchyniach, obytných miestnostiach a pod. Aplikácia vo vnútornom prostredí. Pri lepení dlažby je lepidlo určené iba pre priestory zaťažované pohybom osôb. Jednoduché spracovanie, znížený sklz.

LEPIDLÁ, SUCHÉ ZMESI

Porokleber EMPORIO

Murovacia malta pre presné murovanie tepelnoizolačných pórobetónových tvárnic, pre ručné spracovanie v interiéri aj exteriéri.

 • na báze sivého cementu
 • určená pre vnútorné i vonkajšie prostredie, mrazuvzdorná
 • hrúbka škáry je 2 – 3 mm

MONTÁŽNE PENY

Montážna pena

Na montáže dverových zárubní a okenných rámov, vyplňovanie dutín, montážnych priestorov medzi panelmi, stennými priečkami, stropom a podlahou. Výborná tepelná izolácia podstrešných priestorov alebo kúpeľňových vaní. Vhodná i pre zvukové izolácie. Dodáva sa i v špeciálnych úpravách ako Zimná pena s možnosťou aplikácie až do – 15 °C, ďalej ako Studniarska pena pre styk s pitnou vodou. Pri požiadavke na odolnosť voči splaškovej vode žiadajte Kanalizačnú penu. Trieda reakcie na oheň F podľa ČSN EN 13501-1.

Výhody:

 • Bez nutričnej hodnoty pre hmyz alebo hlodavce
 • Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom – betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC a pod.

MONTÁŽNE PENY

Montážna nízkoexpanzná pena

Na vyplňovanie škár pri montáži okenných rámov a dverných zárubní, izolácia potrubných systémov a na utesňovanie priechodov v stenách. Výplne drevených obkladov stien, izolácia a zatepľovanie strešných konštrukcií. Na izoláciu kúpeľňových vaní, vaničiek sprchových kútov, potrubných systémov a dutín. Utesňovanie priechodiek a chráničiek v stenách a pod. Jednozložková polyuretánová pena s nízkou druhotnou expanziou. Extra nízka hustota finálneho výrobku je dosiahnutá pomocou špeciálneho adaptéru s tryskou na konci. Vysoká výťažnosť a malá expanzia ju predurčujú na použitie v miestach, kde sú vylúčené rozpínacie tlaky, napr. obložkové zárubne. Pohlcuje vibrácie a zvyšuje nepriezvučnosť. Trieda reakcie na oheň F podľa ČSN EN 13501-1.

Výhody:

 • Nízkoexpanzná, multipozičná
 • Extra vysoká výťažnosť

Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom – betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC a pod.

PENETRAČNÉ NÁTERY

Penetračný fixačný náter

Jednozložkový penetračný náter na báze vodnej disperzie a aditív. Neobsahuje rozpúšťadla. Penetračný náter na vnútorné aj vonkajšie povrchové úpravy. Penetračný náter je určený pre zjednotenie a zníženie savosti podkladu. Znižuje riziko rýchleho vyschnutia následne nanášaných materiálov. Penetrácia vhodná pre minerálne podklady, nátery nových stien, tehlového muriva, vápennej, štukovej omietky a ďalšie savé podklady a interiérové farby.

PENETRAČNÉ NÁTERY

Univerzálna penetrácia

Jednozložková nízkoviskózna kvapalina na báze vodnej disperzie styrenakrylátového kopolyméru SOKRAT, vytvárajúca po vytvrdnutí transparentný polymérny vodou nerozpustný film. Znižuje a zjednocuje nasiakavosť podkladu a zvyšuje adhéziu následných vrstiev. Používa sa na penetračné nátery pod jadrové a finálne omietky, fasádne a interiérové maľby. Ďalej na zvýšenie priľnavosti stavebných lepidiel, samonivelačných hmôt apod. Riedi sa v pomere 1:2 až 1:10 s vodou.

Výhody:

 • Po vytvrdnutí vo vode nerozpustný
 • Penetračný – zvyšuje priľnavosť k podkladu (tzv. kotvenie), pevnosť a pružnosť
 • Impregnačný – zvyšuje odolnosť proti poveternostným vplyvom vrátane UV žiarenia

SUCHÁ VÝSTAVBA – PRÍSLUŠENSTVO

Priamy záves DAH 0600

 • Typ výrobku: priamy záves, závesný systém
 • Použitie výrobku: pripojenie oceľových profilov CD v jednoduchých/dvojitých zavesených stropných konštrukciách
 • Základný materiál: pozinkovaná oceľ

MONTÁŽNE PENY

PROFI nízkoexpanzná pištoľová pena

Je montážna a izolačná jednozložková polyuretánová pena, určená pre profesionálov i zdatných amatérov. Špeciálne vyvinutá pre požiadavku maximálnej výťažnosti pri nízkej rozťažnosti a zvýšenej pevnosti s možnosťou použitia za teplôt až do +35°C. Výsledná pena má výbornou štruktúru aj pri +10°C.

Výhody

 • Montáže okenných rámov a obkladaných dverných zárubní
 • Vyplňovanie montážnych priestorov medzi panelmi
 • Zvuková a tepelná izolácia medzi kabínou a obytnou časťou vozidla
 • Lepenie parapetov, drevených obkladov stien, izolácie strešných konštrukcií
 • Vyplňovanie priechodov el. vedení a potrubí cez steny a podlahy
 • Vhodná pri vyplňovaní škár medzi tepelne izolačnými doskami z materiálov EPS, XPS a z minerálnych vlákien (tzv. vaty)

SUCHÁ VÝSTAVBA – PRÍSLUŠENSTVO

Rýchlozáves K05 K

 • Typ výrobku: rýchlozáves pre CD a GK profil, závesný systém
 • Použitie výrobku: nepriame upevnenie jednoduchých/dvojitých konštrukcií vyrobených z oceľových CD a GK profilov
 • Základný materiál: pozinkovaná oceľ

SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA

Sklotextilná mriežka

Sklotextilná mriežka pre vonkajší zatepľovací systém ETICS, na vystužovanie a spevňovanie omietkových vrstiev minerálnych, plastových omietok a omietok na báze cementu.

FASÁDNE PASTOVITÉ OMIETKY

Silikátová omietka EMPORIO

Omietkovina na pojivovej báze draselného vodného skla, vyrábaná v zrnitosti od 1,0 mm do 3,0 mm. Je určená pre vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy omietanej steny v miestach, na ktorých sa nehromadí zrážková voda. Je vhodná tiež ako povrchová úprava vonkajších tepelne izolačných kompozitných systémov (ETICS). Po vytvrdení vytvára zatieranú alebo ryhovanú štruktúrovanú vrstvu o hrúbke odpovedajúcej veľkosti použitého zrna. Omietka je v porovnaní s akrylátovými omietkami lepšie paropriepustná, vykazuje však súčasne vyššiu povrchovú nasiakavosť. Alkalita pojivovej bázy zvyšuje odolnosť fasády proti biotickému napadnutiu.

FASÁDNE PASTOVITÉ OMIETKY

Silikónová omietka

Omietkovina na pojivovej báze kompozitu silikónovej a akrylátovej disperzie, vyrábaná v zrnitosti od 1,0 mm do 3,00 mm, určená pre vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy omietanej steny. Je vhodná tiež ako povrchová úprava vonkajších tepelne izolačných kompozitných systémov (ETICS). Po vytvrdení, ktoré nastáva v súvislosti s vysychaním pri teplotách nad + 5°C, vytvára zatieranú alebo ryhovanú štruktúrovanú vrstvu o hrúbke, odpovedajúcej zvolenej zrnitosti. Omietka po zaschnutí vykazuje hydrofóbny efekt – je vodoodpudivá. Táto vlastnosť vedie k výraznému zníženiu povrchovej nasiakavosti fasády, vedie k dosiahnutiu tzv. „samočistiaceho efektu“ obmedzením prilepených náletových nečistôt. Podľa najnovších poznatkov táto vlastnosť významne zvyšuje odolnosť fasády proti napadnutiu riasami a pliesňami. Z aplikačného hľadiska sa jedná o produkt s nižšími nárokmi na spracovanie

LEPIDLÁ, SUCHÉ ZMESY

Suchý betón

Suchý betón na drobné betonárske práce. Vhodný pre konštrukcie bez nárokov na zušľachtenie materiálu.

PENETRAČNÉ NÁTERY

Uzatváracia penetrácia

Penetračný náter znižujúci riziko rýchleho vyschnutia následne nanášaných materiálov. Výrobok je určený pre vnútorné použitie. Vhodný na prípravu podkladu napr. pri nanášaní sadrových omietok.Tento organický podkladový náter s vysokou odolnosťou voči zásaditým látkam je určený pre aplikáciu na nasiakavé podklady( plné tehly, tehlové bloky, pórobetón, atď). Aplikáciou tohoto penetračného náteru dôjde k egalizácii silne nasiakavých podkladov a následne k potlačeniu možnosti rizika rýchleho vyschnutia následne nanášaných omietkovín (zhorenie omietky).

LEPIDLÁ, SUCHÉ ZMESI

Vnútorný štuk

Vápenná štuková omietka. Na tradičné jemné povrchové úpravy jadrových podkladových omietok. Určený na ručné nanášanie vo vnútornom prostredí.

LEPIDLÁ, SUCHÉ ZMESI

Vonkajší štuk

Vápennocementová štuková omietka. Jemná štuková omietka vhodná ako vyrovnávacia vrstva na omietky s nahrubo stiahnutým povrchom na fasáde.