tel.:+421 948 357 570

Predlžujeme otváracie hodiny

Predlžujeme otváracie hodiny
13. marca 2020 Kristína Kruissová

 

Vážení zákazníci a obchodní partneri,

od pondelka 27.04.2020 predlžujeme otváracie hodiny (veľkoobchod, maloobchod, príjem tovaru) na čas

Po-Pia 07:00 – 16:00

V rámci mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 sme ale prijali nasledovné opatrenia a upravili niektoré podmienky predaja. Žiadame Vás, aby ste ich v záujme ochrany svojho zdravia, ako aj zdravia našich zamestnancov dodržiavali:

 1. Správajme sa všetci zodpovedne a ohľaduplne, buďme trpezliví. Dodržiavajme všetky opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 a riadne používajme ochranné prostriedky.
 2. Dočasne je vstup do našej prevádzkydo predajne možný len pre našich zákazníkov a dopravcov. Súčasne platia obmedzenia na počet zákazníkov nachádzajúcich sa vo vnútorných priestoroch našej predajne a na ich voľný pohyb po vonkajších priestoroch prevádzky.
 3. Obmedzte prosím svoje osobné návštevy našej spoločnosti na nevyhnutné minimum, a to najmä za účelom fyzického prevzatia tovaru, pripadne platby za tovar, alebo za účelom vykládky tovaru. Nezdržiavajte sa v našej prevádzke, alebo pred ňou, viac ako je nevyhnutné. Ostatné dopyty, objednávky a komunikáciu radi vybavíme telefonicky (041/564 07 20, 21, 22), prípadne emailom obchod@slosmat.sk.
 4. Dodanie tovaru prepravcom od našich dodávateľov je potrebné dohodnúť vopred aspoň 1 deň.
 5. Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR z 21.04.2020 je vo vnútorných priestoroch našej predajne vyhradený čas Po-Pia 09:00 – 11:00 výlučne na nákupy pre seniorov 65 rokov a viac.
 6. Všetci návštevníci našej prevádzky (vonkajších priestorov, ako aj vnútorných priestorov našej predajne) sú pri vstupe a počas pobytu v nej povinní dodržiavať všetky relevantné hygienické opatrenia, odporúčania a pokyny, ďalej naše interné opatrenia a predpisy a pokyny našich zamestnancov, najmä musia:
  1. mať riadne zakryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) napríklad rúškom,
  2. pred vstupom do predajne si riadne vydezinfikovať ruky poskytnutým dezinfekčným prípravkom a ďalej neustále riadne dodržiavať hygienu rúk,
  3. vyhýbať sa kontaktu s inými osobami, dodržiavať odstup minimálne 2 m od iných osôb (vrátane čakania v rade), nezoskupovať sa s inými ľuďmi,
  4. rešpektovať zákaz fajčenia vo všetkých vonkajších a vnútorných priestoroch na našej prevádzke,
  5. rešpektovať, že voľný pohyb, ako je najmä svojvoľné prechádzanie sa a zdržiavanie sa vo vonkajších priestoroch našej prevádzky mimo svojho vozidla je zakázané,
  6. počas čakania na nakládku alebo vykládku tovaru, počas čakania pred predajňou a počas celého pobytu na našej prevádzke zdržiavať sa výhradne vo svojom vozidle na mieste určenom našim personálom a okrem vstupu do predajne nevystupovať z neho; vystupovať z vozidla je možné výhradne v nevyhnutnom rozsahu za účelom návštevy predajne, vybavenia dokumentácie, prípadne nakládky a vykládky tovaru; ak je v kabíne viac osôb, aj v takýchto nevyhnutných prípadoch môže vystúpiť najviac len jedna osoba,
  7. rešpektovať, že bezprostredný osobný kontakt (najmä podávanie rúk) medzi ľuďmi je zakázaný,
  8. rešpektovať, že pri vybavovaná dokumentácie v súvislosti je každý povinný používať výhradne svoje písacie potreby.
 7. Osoby s príznakmi nejakého nákazlivého ochorenia majú prísny zákaz vstupu do našich priestorov.
 8. Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia, ochoreli na COVID-19, u ktorých vzniklo podozrenie na COVID-19, alebo sa ocitli v karanténe v posledných 14 dňoch, ďalej osoby, ktorých spolužijúce osoby sa vrátili zo zahraničia, ochoreli na COVID-19, vzniklo u nich podozrenie na COVID-19, alebo sa ocitli v karanténe v posledných 14 dňoch a osoby, ktoré boli s takýmito osobami v posledných 14 dňoch v kontakte, majú zákaz vstupu do našich priestorov.
 9. Uvedené opatrenia platia aj pre vodičov nákladnej dopravy.

 

V Žiline, 24.04.2020

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť

tím SLOSMAT, s. r. o.

0 Comments

Leave a reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*