tel.:+421 948 357 570

Predĺženie prevádzkových hodín pre veľkoobchod a zásobovanie

Predĺženie prevádzkových hodín pre veľkoobchod a zásobovanie
13. marca 2020 Kristína Kruissová

PREDĹŽENIE PREVÁDZKOVÝCH HODÍN PRE VEĽKOOBCHOD A ZÁSOBOVANIE a OPATRENIE NA OCHRANU ZDRAVIA A PREVENCIU PRED OCHORENÍM COVID-19

 

Vážený obchodný partner,

napriek tomu, že naša maloobchodná predajňa a maloobchodný predaj spotrebiteľovi sú naďalej dočasne zatvorené,

od pondelka 30.03.2020 predlžujeme prevádzkové hodiny na

Po-Pia 07:00-14:00

pre podnikateľov a zásobovanie.

Počas uvedených prevádzkových hodín sme po predchádzajúcej dohode a v mimoriadnom režime pripravení našim veľkoobchodným zákazníkom dodať tovar a od prepravcov tovar prevziať.

V rámci tohto mimoriadneho režimu sme ale prijali nasledovné opatrenia, žiadame Vás, aby ste ich v záujme ochrany svojho zdravia, ako aj zdravia našich zamestnancov dodržiavali:

 1. Správajme sa všetci zodpovedne a ohľaduplne, buďme trpezlivý.
 2. Okrem vopred dohodnutých veľkoobchodných zákazníkov za účelom prevzatia tovaru, vopred dohodnutých prepravcov za účelom zásobovania našej prevádzky a našich zamestnancov je dočasne až do odvolania vstup iných osôb do našej prevádzky zakázaný.
 3. Obmedzte prosím svoje osobné návštevy našej spoločnosti na nevyhnutné minimum, a to len na účel fyzického prevzatia tovaru, alebo vykládky tovaru, nezdržiavajte sa v našej prevádzke, alebo pred ňou viac ako je nevyhnutné. Ostatné dopyty, objednávky a komunikáciu radi vybavíme telefonicky (041/564 07 20, 21, 22), prípadne emailom obchod@slosmat.sk.
 4. Dodanie tovaru prepravcom od našich dodávateľov je potrebné dohodnúť vopred aspoň 1 deň.
 5. Objednávky a nákupy je potrebné dohodnúť vopred telefonicky a emailom, aby sme Vám vedeli tovar spolu s príslušnými dokladmi čo najrýchlejšie prichystať a následne odovzdať a minimalizovali počet ľudí, ktorí sa nachádzajú v priestoroch našej prevádzky, alebo pre ňou.
 6. Pokiaľ čakáte pred našou prevádzkou, noste rúško alebo respirátor, zdržiavajte sa vo vozidle, vyhýbajte sa kontaktu s inými osobami a dodržujte odstup od iných ľudí aspoň 2 m, nevytvárajte skupiny a zhluky, neblokujte prosím verejnú komunikáciu. Prosíme o trpezlivosť a ohľaduplnosť.
 7. Všetci návštevníci našej prevádzky sú povinní dodržiavať všetky relevantné hygienické opatrenia, odporúčania a pokyny, ďalej naše interné opatrenia a predpisy a pokyny našich zamestnancov, najmä:
  1. musia byť vybavený a používať osobné ochranné prostriedky, a to minimálne ochranné rúška a rukavice, bez týchto prostriedkov je vstup do našej prevádzky zakázaný,
  2. musia riadne dodržiavať hygienu rúk, byť vybavený a používať dezinfekčné prípravky na ruky,
  3. musia sa vyhýbať kontaktu s inými osobami, dodržiavať odstup minimálne 2 m, nezoskupovať sa s inými ľuďmi,
  4. zdržiavať sa výhrade vo svojom vozidle na mieste určenom našim personálom, nevystupovať z neho; vystupovať z vozidla je možné výhradne v nevyhnutnom rozsahu za účelom vybavenia dokumentácie, prípadne nakládky a vykládky tovaru, ak je v kabíne viac osôb, aj v takýchto nevyhnutných prípadoch môže vystúpiť najviac len jedna osoba,
  5. rešpektovať, že bezprostredný osobný kontakt medzi ľuďmi je zakázaný,
  6. pri vybavovaná dokumentácie v súvislosti je každý povinný používať výhradne svoje písacie potreby.
 8. Osoby s príznakmi nejakého nákazlivého ochorenia majú prísny zákaz vstupu do našich priestorov.
 9. Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia, ochoreli na COVID-19, u ktorých vzniklo podozrenie na COVID-19, alebo sa ocitli v karanténe v posledných 14 dňoch, ďalej osoby, ktorých rodinní príslušníci žijúci v spoločnej domácnosti sa vrátili zo zahraničia, ochoreli na COVID-19, vzniklo u nich podozrenie na COVID-19, alebo sa ocitli v karanténe v posledných 14 dňoch a osoby, ktoré boli s takýmito osobami v posledných 14 dňoch v kontakte, majú zákaz vstupu do našich priestorov.
 10. Uvedené opatrenia platia aj pre vodičov nákladnej dopravy.

V Žiline, 26.03.2020

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť

tím SLOSMAT, s. r. o.

0 Comments

Leave a reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

PREDĹŽENIE PREVÁDZKOVÝCH HODÍN PRE VEĽKOOBCHOD A ZÁSOBOVANIE a OPATRENIE NA OCHRANU ZDRAVIA A PREVENCIU PRED OCHORENÍM COVID-19

Vážený obchodný partner,

napriek tomu, že naša maloobchodná predajňa a maloobchodný predaj spotrebiteľovi sú naďalej dočasne zatvorené,

od pondelka 30.03.2020 predlžujeme prevádzkové hodiny na

Po-Pia 07:00-14:00

pre podnikateľov a zásobovanie.

Počas uvedených prevádzkových hodín sme po predchádzajúcej dohode a v mimoriadnom režime pripravení našim veľkoobchodným zákazníkom dodať tovar a od prepravcov tovar prevziať.

V rámci tohto mimoriadneho režimu sme ale prijali nasledovné opatrenia, žiadame Vás, aby ste ich v záujme ochrany svojho zdravia, ako aj zdravia našich zamestnancov dodržiavali:

Viac