tel.:+421 948 357 570

Otváracia doba a informácia o hygienických opatreniach v súvislosti s COVID-19

Otváracia doba a informácia o hygienických opatreniach v súvislosti s COVID-19
8. januára 2021 Kristína Kruissová

Vážení zákazníci a obchodní partneri,

 

od pondelka 11.01.2021 je naša prevádzka otvorená pre veľkoobchod a zásobovanie v štandardnom čase

 

Po-Pia 07:00 – 16:00

 

pre maloobchod je však z dôvodu prijatého opatrenia zákazu vychádzania naďalej zatvorená.

 

V rámci mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 sme ale prijali nasledovné opatrenia a upravili niektoré podmienky predaja. Žiadame Vás, aby ste ich v záujme ochrany svojho zdravia, ako aj zdravia našich zamestnancov dodržiavali:

 1. Správajme sa všetci zodpovedne a ohľaduplne, buďme trpezliví. Dodržiavajme všetky opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 a riadne používajme ochranné prostriedky.
 2. Dočasne je vstup do našej prevádzky možný len pre našich veľkoobchodných zákazníkov a dopravcov. Súčasne platia obmedzenia na počet zákazníkov nachádzajúcich sa vo vnútorných priestoroch našej prevádzky, na ich voľný pohyb po vonkajších priestoroch prevádzky a uzatvorenie maloobchodnej predajne.
 3. Obmedzte prosím svoje osobné návštevy našej spoločnosti na nevyhnutné minimum, a to najmä za účelom fyzického prevzatia tovaru, pripadne platby za tovar, alebo za účelom vykládky tovaru. Nezdržiavajte sa v našej prevádzke, alebo pred ňou, viac ako je nevyhnutné. Ostatné dopyty, objednávky a komunikáciu radi vybavíme telefonicky (041/564 07 20, 21, 22), prípadne emailom obchod@slosmat.sk.
 4. Dodanie tovaru prepravcom od našich dodávateľov je potrebné dohodnúť vopred aspoň 1 deň.
 5. Všetci návštevníci našej prevádzky (vonkajších priestorov, ako aj vnútorných priestorov našej predajne) sú pri vstupe a počas pobytu v nej povinní dodržiavať všetky relevantné hygienické opatrenia, odporúčania a pokyny, ďalej naše interné opatrenia a predpisy a pokyny našich zamestnancov, najmä musia:
  1. mať riadne zakryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) napríklad rúškom,
  2. pred vstupom do predajne si riadne vydezinfikovať ruky poskytnutým dezinfekčným prípravkom a ďalej neustále riadne dodržiavať hygienu rúk,
  3. vyhýbať sa kontaktu s inými osobami, dodržiavať odstup minimálne 2 m od iných osôb (vrátane čakania v rade), nezoskupovať sa s inými ľuďmi,
  4. rešpektovať zákaz fajčenia vo všetkých vonkajších a vnútorných priestoroch na našej prevádzke,
  5. rešpektovať, že voľný pohyb, ako je najmä svojvoľné prechádzanie sa a zdržiavanie sa vo vonkajších priestoroch našej prevádzky mimo svojho vozidla je zakázané,
  6. počas čakania na nakládku alebo vykládku tovaru, počas čakania pred predajňou a počas celého pobytu na našej prevádzke zdržiavať sa výhradne vo svojom vozidle na mieste určenom našim personálom a okrem vstupu do predajne nevystupovať z neho; vystupovať z vozidla je možné výhradne v nevyhnutnom rozsahu za účelom návštevy predajne, vybavenia dokumentácie, prípadne nakládky a vykládky tovaru; ak je v kabíne viac osôb, aj v takýchto nevyhnutných prípadoch môže vystúpiť najviac len jedna osoba,
  7. rešpektovať, že bezprostredný osobný kontakt (najmä podávanie rúk) medzi ľuďmi je zakázaný,
  8. rešpektovať, že pri vybavovaná dokumentácie v súvislosti je každý povinný používať výhradne svoje písacie potreby.
 6. Osoby s príznakmi nejakého nákazlivého ochorenia majú prísny zákaz vstupu do našich priestorov.
 7. Osoby, ktoré podliehajú karanténnemu opatreniu, majú zákaz vstupu do našich priestorov.
 8. Uvedené opatrenia platia aj pre vodičov nákladnej dopravy.

 

V Žiline, 05.01.2021

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť

tím SLOSMAT, s. r. o.

0 Comments

Leave a reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Vážení zákazníci a obchodní partneri,

od pondelka 11.01.2021 je naša prevádzka otvorená pre veľkoobchod a zásobovanie v štandardnom čase

Po-Pia 07:00 – 16:00

Pre maloobchod je však z dôvodu prijatého opatrenia zákazu vychádzania naďalej zatvorená.

V rámci mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 sme ale prijali nasledovné opatrenia a upravili niektoré podmienky predaja.

Žiadame Vás, aby ste ich v záujme ochrany svojho zdravia, ako aj zdravia našich zamestnancov dodržiavali:

 

Viac info